6.14.2013

Dan 87 - Starostne razlike, tekmovanje

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se manjvredno, neprijetno ob starejših ljudeh.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil dojemati starejše ljudi kot neprimerne za druženje in verjeti, da sem preveč drugačen od njih, da bi se lahko z njimi pogovarjal kot enakovreden.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil enako stare ali nekaj mlajše ženske od sebe dojemati kot najbolj primerne za partnerstvo, seks, druženje in hkrati si odpustim, da sem sprejel in si dovolil starejše ženske od sebe dojemati kot manj primerne ali neprimerne za partnerstvo, seks ali druženje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil označevati kot sramotno to, da je moški s starejšo žensko.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se manjvredno, sramotno, ker je moja partnerka starejša od mene.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se večvredno, samovšečno, kadar sem z žensko, ki je mlajša od mene.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ženske soditi in primerjati po starosti, namesto da bi se osredotočil na to kdo so kot živo bitje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ženske soditi po izgledu, namesto da bi se osredotočil na to kdo so kot živo bitje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se manjvrednega ob starejših ženskah.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil starejše ljudi dojemati kot bolj izkušene, 'odrasle' od sebe in se ob tem počutiti manjvredno. Ko opazim in se zavem, da se počutim manjvredno ob starejših ljudeh, ženskah - se ustavim in diham. Zavedam se, da se s tem sodim in ustvarjam polarnost, kjer se počutim večvredno, bolj odraslo ob mlajših ljudeh, ženskah, namesto da bi stal enakovredno z vsemi in se zavedal, da smo vsi kot življenje enakovredni, ne glede na starost, izkušnje, znanje, mnenja…

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil verjeti, da je najboljše, da je ženska enako stara ali mlajša od mokega/partnerja, ker je večinoma tako in hkrati si odpustim, da sem sprejel in si dovolil soditi se kot čudnega, manjvrednega zato, ker je moja partnerka starejša od mene.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si, da bi imel mlajšo partnerko, da bi bil bolj 'normalen' in sprejet in da bi se ob tem lahko počutil večvrednega od ostalih. Ko opazim in se zavem, da si predstavljam in si želim, da bi imel mlajšo partnerko, da bi se počutil večvrednega - se ustavim in diham. Spoznal sem in zavedam se, da se ob tem sodim in primerjam z drugimi glede na partnerko in da tako tekmujem, ker se poosebljam s partnerko. Obvezujem se, da se ne bom poosebljal s partnerko in se sodil in da ne bom tekmoval in se primerjal z drugimi, ampak se bom opomnil, da sem enakovreden do vseh in da je tekmovanje program, ki ga moram ustaviti, ker temelji na energetski polarnosti uma.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si tekmovati z drugimi in biti boljši, biti najboljši, prvi, zmagati, zato da bi se lahko počutil večvrednega. Hkrati si odpustim, da sem sprejel in si dovolil primerjati se z drugimi in se počutiti manjvrednega kadar dojemam, da so drugi boljši. Obvezujem se, da se ne bom primerjal in tekmoval z drugimi za zmago in za občutek večvrednosti in hkrati se obvezujem, da se ne bom sodil in počutil manjvrednega skozi primerjanje z drugimi.