7.13.2013

Dan 89 - Biti všečen drugim


Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da mi je težko govoriti, kadar vem, da se z mojimi besedami ne bodo vsi strinjali ali da verjetno nekomu moje besede ne bodo všeč oz. da bodo moje besede povzročile neodobravanje, nestrinjanje. Zavedam se, da se s tem hočem izogniti samo-obsojanju in občutku manjvrednosti.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se manjvredno in se samo-obsojati, kadar se sogovorci z mano/z mojimi besedami ne strinjajo, jih ne sprejemajo in imajo nanje negativne reakcije.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si, da bi sogovorci moje besede vedno sprejemali, jih odobravali in se z njimi strinjali zato, da bi se počutil enakovrednega, pozitivno/večvredno, sprejeto. Zavedam se, da to hočem od drugih, ker se sam sodim kot manjvreden in se ob tem počutim negativno, nesprejeto.

Obvezujem se, da si ne bom več dopustil, da bi na nesprejemanje, neodobravanje, nestrinjanje in negativne reakcije drugih na mene/moje besede odreagiral z občutkom manjvrednosti in se samo-obsojal in hkrati se obvezujem, da ne bom iskal občutka sprejetosti in večvrednosti skozi odobravanje, sprejemanje, strinjanje drugih z mano/mojimi besedami.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se 'utrujeno' in dojemati, da je naporno govoriti, kadar nimam nikakršne energetske motivacije za to, da bi se pogovarjal. Zavedam se, da je to posledica moje odvisnosti od energetske motivacije za govorjenje/početje stvari. Obvezujem se, da si ne bom dovolil, da me vodi in usmerja negativen občutek 'utrujenosti' in 'nesmiselnosti', kadar ne bom imel energetske motivacije za pogovor. Obvezujem se, da bom v takem trenutku vdihnil in povedal/usmeril pogovor po zdravem razumu in tem, kar je najboljše za vse.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil verjeti mili, da je 'nesmiselno govoriti o zdravorazumskih rešitvah najboljših za vse z ljudmi, ki so zatopljeni v druge pogovore/ki jih to ne zanima'. Zavedam se, da s tem opravičujem svojo pasivnost. Obvezujem se, da si ne bom dopustil, da me usmerja misel 'nesmiselno se je pogovarjati o zdravorazumskih rešitvah z ljudmi, ki so zatopljeni v druge pogovore/ki jih to ne zanima', namesto tega bom v pogovoru vztrajal pri zdravorazumskih rešitvah in lastnih spoznanjih o njih.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se izločenega, manjvrednega, nepripadnega, kadar se mnenja sogovornikov/drugih večinoma razlikujejo od mojega stališča. Zavedam se, da si te občutke in obsojanje pripišem sam in s tem sam dovolim, da se počutim izločenega, nepripadnega. Obvezujem se, da si ne bom dovolil ustvarjati in verjeti mislim, občutkom, da sem manjvreden, izločen, nepripaden, kadar se mnenja/stališča drugih večinoma ne ujemajo z mojim.