11.11.2016

Dan 268 - Samoobsojanje in nesprejemanje samega sebe


Že od malega se zavedam svojega vzorca samoobsojanja in nesprejemanja samega sebe, do te mere, da se kot otrok nisem hotel fotografirati, ker me je bilo preveč strah, da bi na slikah samemu sebi (in drugim) izpadel čuden in da bi se počutil osramočeno. Skozi leta in predvsem z uporabo samoodpuščanja podobnih miselnih vzorcev sem te že do velike mere odpravil, ne pa povsem. Najbolj izrazito se mi ta vzorec še pojavi že ob sami misli na to, da bi si ogledal posnetek mene s televizije, ko sem se pred časom tam pojavil. Zato si bom ta posnetek pogledal še enkrat, da najdem izvor teh sodb in reakcij do samega sebe in jih odpravim. Omenjen posnetek je sledeč:Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil misliti/pričakovati, da bom na vsakem posnetku videti neroden, grd, čuden, neprimeren in si na podlagi teh domnev ustvarjati strah, da sem se osramotil in da se bom ob ogledu posnetka počutil osramočeno.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil misliti/pričakovati, da se mi je na posnetku pri govorjenju zatikalo in da se nisem jasno izražal in da je to sramotno in nekaj, kar me dela manjvrednega.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil med gledanjem svojih posnetkov razmišljati o tem, kako me bi/bosta pri ogledu istega posnetka dojemala/sodila moja starša, sorodniki, prijatelji, znanci in drugi in si predstavljati, na kaj vse bi lahko/bodo ti odreagirali z neodobravanjem, ne-sprejemanjem, nestrinjanjem, posmehom in obravnavanjem/presojanjem mene kot manjvrednega od njih zaradi nečesa, kar sem naredil/povedal. Ko opazim in se zavem, da pri ogledu/poslušanju svojega posnetka razmišljati o tem, kako me bi/bosta pri ogledu istega posnetka dojemala moja starša, sorodniki, prijatelji, znanci in drugi - se ustavim in diham. Zavedam se, da je popolnoma nepomembno, kako me (bi) pri ogledu/poslušanju posnetka dojemala starša, sorodniki, prijatelji, znanci in drugi, ker njihova mnenja/dojemanja ne spremenijo dejstva, da sem jaz kot živo bitje v vsakem primeru enakovreden vsem drugim, ne glede na to, kaj si drugi mislijo ali rečejo o meni, in da je vedno najbolj pomembno pri sprejemanju samega sebe in tega, kar počnem, to, da upoštevam, kakšen je (bil) moj namen in kdo sem (bil) v tem, ko sem nekaj počel, četudi to, kar sem počel, mogoče ni bilo izvedeno najboljše in sem naredil kakšno napako ali se zmotil ali ne dosegel zadanega cilja. Zato se obvezujem, da se bom pri gledanju/poslušanju svojih posnetkov ali poslušanju mnenj/sodb/kritik in tudi posmehovanja drugih vedno zavedal dejstva, da je pomemben predvsem moj namen in kdo sem bil pri tem in da se zato moram vedno sam sprejemati in se podpirati pri tem, kar počnem, tudi tako, da opazujem, kaj vse sem naredil dobro in da ne razmišljam o tem, kaj vse bi lahko drugi dojeli kot ne dovolj dobro, slabo, neustrezno, sramotno, itd.

V zgornjem samo-odpuščanju sem zadel bistvo oz. misli, s katerimi sem si ustvarjal strah/odpor do ogleda posnetka. To sem opazil že med pisanjem, ko sem se pomiril od živčnosti, ki sem si jo ustvaril pred pisanjem, ko sem poskušal pogledati posnetek, pa sem postal preveč živčen in začel raje pisati. Zdaj, po izgovorjavi zgornjih samoodpuščanj, je bila razlika v mojem doživljanju sebe ob ogledu posnetka precej drugačna in veliko bolj sproščena. Pred tem si posnetka nisem drznil pogledat in sem ga na vsak način raje hotel ustaviti, ker sem se presojal in me je bilo strah, da me bo zaradi tega sram samega sebe. Po pisanju samoodpuščanj pa sem posnetek gledal z lahkoto. Na začetku in enkrat vmes sem še doživel rahlo živčnost/strah, ko sem v mislih začel pričakovati, da se na posnetku ne bom dobro izrazil, pa sem potem zadihal in se takoj zavedal korekcije, ki sem jo zgoraj napisal. Z definicijo korekcije sem zaenkrat zadovoljen in mislim, da bo tudi v morebitnih drugih bodočih podobnih primerih ustrezna in učinkovita.

8.23.2016

Dan 263 - Druženje in odnos z všečno žensko

V zadnjem času sem se začel družiti z žensko, ki mi je všeč in s katero bi želel razvijati odnos. Opazil sem, da so se mi pri tem pojavili strahovi po izgubi tega, česar si očitno želim v odnosu z njo. Zato bom pisal samoodpuščanja na to temo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si intimnega odnosa z X in si pri tem ustvarjati pozitivna čustva vznemirjenja, sreče, zadovoljstva, ob tem ko si domišljam, kaj vse bi skupaj počela. Ko opazim in se zavem, da si želim intimnega odnosa in pozitivnih čustev z X in da razmišljam o tem, kaj vse bi lahko skupaj počela, se ustavim in diham. Zavedam se, da s tem projiciram vzrok za svoja pozitivna čustva na X skozi misli/domišljanja, namesto da bi se zavedal, da s tem zgolj ustvarjam pozitivno polarnost čustvenega doživljanja, ki se bo spremenil v negativno emocionalno doživljanje, ko bom dojemal/videl, da sem izgubil osebo X oz. idejo/predstavo o osebi X v relaciji do mene, ko/če ta oseba ne bo več hotela razvijati (intimnega) odnosa z mano. Zato se obvezujem, da si ne bom več ustvarjal pozitivnih čustev skozi razmišljanje o X in se ne bom več slepil, da je X odgovorna za/izvor mojih pozitivnih čustev. Namesto tega bom preusmeril pozornost na to, kako sem lahko zadovoljen/srečen sam s sabo, ne da bi pri tem moral zadovoljstvo/srečo pogojevati z osebo X ali katerokoli drugo osebo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da me je strah izgubiti intimen odnos z X v obliki, kot obstaja sedaj, ker dojemam da je oseba X izvor pozitivnih čustev in sprememb, ki jih doživljam. Ko opazim in se zavem, da me je strah, da bi izgubil intimen odnos z X v obliki, kot sedaj obstaja, se ustavim in diham. Zavedam se, da me je strah izgubiti pozitivna čustva, ki jih pri tem doživljam ob X ali misli na X, katerih izvor pa sem v resnici jaz sam in ne X. Zato se obvezujem, da bom ustavil in preprečil strah pred izgubo intimnega odnosa z X in pozitivnih čustev, ki jih pri tem doživljam, tako da si ne bom več ustvarjal pozitivnih čustev, kot so vznemirjenje, sreča, zaljubljenost, sprejetost, v povezavi z X. Namesto tega bom pozornost usmeril na to, kako lahko vznemirjenost, srečo, zaljubljenost, sprejetost redefiniram tako, da bom lahko te besede živel sam, brez odvisnost od drugih ljudi in da bodo hkrati definicije besed zame podporne in ne osnovana na čustvenem doživljanju, za katerega vem, da ni stabilno in da vodi v ponavljajoče se pozitivno in negativno čustveno doživljanje, s katerim si zgolj otežujem življenje in onemogočam, da bi se odločal zdravorazumsko in tako, kot je najboljše za vse.

Redefinicija besed vznemirjenje, sreča, zaljubljenost, sprejetost, ki sem jih povezoval s pozitivnimi čustvi in projiciral na osebo X:

Vznemirjenje:
1. Kako dojemam besedo v povezavi z X?

Vznemirjen sem, ker lahko raziskujem nov odnos in spoznavam X, ker sem lahko intimen z žensko, ki je še ne poznam, ki jo dojemam kot privlačno. Vznemirjen sem, ko si domišljam, kaj vse bi lahko počel z X in kako bi se ob tem počutil vznemirjeno, srečno, zaljubljeno, veselo. Očitno ta čustva pogojujem s tem, da sem v intimnem odnosu z neko osebo, ki mi je všeč.

2. Slovarska definicija:
vznemíriti -im dov. (ī ȋ)
1. narediti, povzročiti, da pride kdo v stanje notranje napetosti zaradi motenja, pričakovanja česa, navadno slabega, nezaželenega:
2. s svojo dejavnostjo narediti, povzročiti, da pride kdo v stanje notranje napetosti, negotovosti
3. ekspr. narediti, povzročiti, da kaj ne miruje

3. Izgovorjava besede:
v-ne-miru

4. Energetski naboj:
Pozitiven.

5. Kreativno pisanje:
Vznemirjenost sem do zdaj dojemal kot pozitivno, ker sem to čustveno stanje povezoval predvsem s pozitivnimi čustvi, kot so sreča, ljubezen, pričakovanje, hrepenenje. Vidim, da sem zaradi tega žele obdržati vznemirjenje, ker sem se ob tem navidezno dobro počutil.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil dojemati in se oklepati vznemirjenja kot čustvenega doživljanja skozi čustva sreče, ljubezni, pričakovanja in hrepenenja. Ko opazim in se zavem, da se oklepam vznemirjenja kot čustvenega stanja sreče, ljubezni, pričakovanja in hrepenenja - se ustavim in diham. Zavedam se, da se oklepam pozitivnih čustev, s katerimi sem definiral/povezoval vznemirjenje, namesto da bi videl/spoznal, da s tem samo zapadam v pozitivno polarnost čustev, ki se vedno prevesi v negativno polarnost, kadar vzroki na pozitivna čustva nisi več prisotni, s tem pa samo ponavljam moje obstajanje v čustvenih ciklih, s katerimi si onemogočam stabilno in prijetno samodirekcijo, v kateri lahko uživam brez čustvenih samojebov. Zato se obvezujem, da se ne bom več oklepal vznemirjenosti kot čustvenega doživljanja samega sebe skozi čustva sreče, ljubezni, pričakovanja in hrepenenja. Namesto tega bom živel novo definicijo vznemirjenosti, ki bo zame dejansko podporna in sem jo zapisal spodaj.

6. Redefinicija besede:
Vznemirjenje:
Stanje v ne-miru, brez miru, v katerem sem v stanju neprestanega razmišljanja in čustvovanja (pozitivnega ali negativnega).

Zato se obvezujem, da bom takoj, ko opazim, da sem vznemirjen, dihal in se ustavil ter si odpustil vzroke za vznemirjenost, da se bom lahko samodirektivno in stabilno usmerjal po zdravem razumu in ne na podlagi čustev.

====

Sprejetost:
1. Kako dojemam besedo v povezavi z X?

Ob X se počutim sprejeto, ker lahko ob njej delim sebe in svojo preteklost/doživljanje, pri čemer me ta ne sodi (vsaj tako dojemam), tudi kadar se sam še presojam. Torej me privlači na njej ta dojeta lastnost, ki si je sam še ne dam dovolj, tj. ne presojanje samega sebe ob deljenju samega sebe s seboj.

2. Slovarska definicija:
Sprejeti:
1. z izrazitvijo svoje volje narediti
2. narediti, da kdo (lahko) pride k osebku, navadno za krajši čas in z določenim namenom
3. navadno v zvezi s s, z narediti, da je kdo ob svojem prihodu deležen tega, kar izraža dopolnilo
4. narediti, da kdo, kaj kam pride, se kje vključi z določenim namenom
5. narediti, da pride kaj v zavest in postane njena sestavina
6. ustvariti si, izraziti pozitiven odnos do kakega (umetniškega) dela
7. s svojimi lastnostmi, dejavnostjo omogočiti
8. z radijskimi, televizijskimi napravami narediti, da kaj postane zaznavno

3. Izgovorjava besede:
s-prejet-ost

4. Energetski naboj:
Pozitiven.

5. Kreativno pisanje:
Sprejemanje je vključevanje nekoga/nečesa v svoje zavedanje in/ali okolje, ki obstaja, brez pogojev

6. Redefinicija besede:
Sprejemanje:
Vključitev nekoga/nečesa v svoje zavedanje in/ali okolje, ki obstaja, brez pogojev, obsojanja, predsodkov.

Odpustim si, da si nisem dovolil sprejemati samega sebe in vseh delov moje preteklosti, uma in čustev in da sem posledično hrepenel po nekom, ki bi me sprejemal. Ko opazim in se zavem, da se ne sprejemam in da si želim biti sprejet - se ustavim in diham. Zavedam se, da se moram predvsem sprejemati sam, s čimer bom lahko samoodkrito odpravljal nepotrebne omejujoče vzorce/sodbe/predsodke do sebe in drugih in posledično znal sprejemati vse brez pogojev, obsojanja, predsodkov. Zato se obvezujem, da bom pozoren na sprejemanje sebe in drugih z namenom, da ne bom več hrepenel/se omejeval z željo po tem, da me bi drugi sprejemali, s tem pa bom tudi sprejemal druge in jim tako lahko v podporo.

====

Zaljubljenost:
1. Kako dojemam besedo v povezavi z X?
Ob druženju/razmišljanju o X v bistvu doživljam zaljubljenost kot skupek drugih pozitivnih čustev, ki se v meni ob tem porajajo, ta pa so: sprejetost -- vznemirjenost -- poželenje po seksu, ob katerem doživljam čustvo poželenja do ženske, ki jo dojemam kot privlačno -- videnje potencialne možnosti za izpolnitev želje po partnerki, ki bi mi pomagala skozi/olajšala življenje tako, da bi me podpirala v stvareh/ciljih, ki se mi zdijo naporni in za katere dojemam, da jih ne morem izpolniti sam oz. da bi bil manjvreden/nesrečen/nezadovoljen sam s sabo, če jih ne bi dosegel, kot je: veliko seksati in ustvariti srečno družino ter spreminjati svet na boljše za vse.

Vznemirjenost in sprejetost sem že redefiniral.

Poželenje po seksu s žensko, za katero dojemam, da me vzburja zaradi svojega videza:
Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si seksati zgolj z ženskami, ki me vzburjajo zaradi svojega videza, da bi ob tem doživel energetsko bolj intenziven orgazem. Ko opazim in se zavem, da si želim seksati z neko žensko zato, ker me vzburja zaradi svojega videza in ker si želim doživeti energetsko čim bolj intenziven orgazem - se ustavim in diham. Zavedam se, da s tem omejujem svoje seksualno izražanje zgolj na željo po energetskem orgazmu, namesto da bi se osredotočil na fizičen dotik in fizično doživljanje, ki je neodvisno od videza človeka. Zato se obvezujem, da se bom pri seksualnem izražanju osredotočal zgolj na fizičen dotik in fizično doživljanje/izražanje/uživanje ob zavednem dihanju.

Videnje potencialne možnosti za izpolnitev želje po partnerki:
Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si imeti partnerko, ki bi mi pomagala skozi/olajšala življenje tako, da bi me podpirala v stvareh/ciljih, ki se mi zdijo naporni in za katere dojemam, da jih ne morem izpolniti sam oz. da bi bil manjvreden/nesrečen/nezadovoljen sam s sabo, če jih ne bi dosegel, kot so: veliko seksati in ustvariti srečno družino ter spreminjati svet na boljše za vse. Ko opazim in se zavem, da si želim partnerke, ki bi me oz. za katero bi dojemal, da mi pomaga skozi/olajšala življenje tako, da me podpira v stvareh/ciljih, ki se mi zdijo naporni in za katere dojemam, da jih ne morem izpolniti sam oz. da bi bil manjvreden/nesrečen/nezadovoljen sam s sabo, če jih ne bi dosegel, kot so: veliko seksati in ustvariti srečno družino ter spreminjati svet na boljše za vse - se ustavim in diham. Zavedam se, da svojo srečo/zadovoljstvo/enakovrednost pogojujem z partnerko in da si s tem onemogočam, da bi se sam učinkovito podpiral pri tem, da sem sam s sabo vedno srečen, zadovoljen, da se dojemam enakovrednega z drugimi in da učinkovito dosegam/delujem k ciljem, ki si jih zastavim, tudi če nimam partnerke/pomočnika. Zato se obvezujem, da svoje sreče/zadovoljstva/enakovrednosti z drugimi in učinkovitega doseganja/delovanja k ciljem ne bom pogojeval s partnerko/pomočniki. Namesto tega se bom osredotočil na to, da sem vedno sam izpopolnjen/celovit in učinkovit pri samodirekciji k ciljem, ki si jih zastavim ter pri tem tudi vedno užival, bil srečen/zadovoljen s sabo in se ne presojal kot manjvreden/večvreden od drugih.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si veliko seksati, ustvariti srečno družino in spreminjati svet na boljše za vse z začetnim izhodiščem dobrega počutja, kjer sem zadovoljstvo in srečo pogojeval z doseganjem te želje. Ko opazim in se zavem, da si želim veliko seksati, ustvariti srečno družino, spreminjati svet na boljše za vse zato, da bi se dobro počutil, bil srečen in zadovoljen sam s sabo - se ustavim in diham. Zavedam se, da sem srečo in zadovoljstvo po nepotrebnem pogojeval s pogostim seksom, ustvarjanjem srečne družine in spreminjanjem sveta na boljše za vse. Srečo in zadovoljstvo lahko torej redefiniram v uživanje ob tem, odpravljam svoja čustvena doživljanja in hrepenenja po nečem izven sebe in ko se ob tem vse bolj učinkovito usmerjam pri aktivnostih, s katerimi pomagam spreminjati svet v boljšega za vse.

2. Slovarska definicija:
zaljubiti se:
1. priti v stanje takega ljubezenskega odnosa do koga, ko čustvo prevladuje nad razumom
2. v čustveno se navezati na kaj tako, da se vidijo, upoštevajo predvsem lepe, dobre strani

3. Izgovorjava besede:
za-lj-ubiti-se
za-ljubljen

4. Energetski naboj:
Pozitiven.

5. Kreativno pisanje:
Definiciji v slovarju se mi zdita zelo zdravorazumski.

6. Redefinicija besede:
Zaljubljenost:
Stanje odnosa do nekoga/nečesa, ko čustvo prevladuje nad razumom, kjer se poudarja dobre stvari in zanemarja/ignorira slabe.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ustvarjati stanje zaljubljenost do žensk, na katere sem projiciral željo po sprejetosti, vznemirjenosti, seksualni vzburjenosti in možnosti za podporno partnerko. Ko opazim in se zavem, da sem v stanju zaljubljenosti do česarkoli in specifično do ženske, na katero projiciram željo po sprejetosti, vznemirjenosti, seksualni vzburjenosti in možnosti za podporno partnerko - se ustavim in diham. Zavedam se, da si s tem onemogočam zdravorazumski pogleda na svet in situacijo, ki bo meni in drugim v podporo, saj dajem prednosti čustvom, s katerimi se slepim. Zato se obvezujem, da bom vedno pozoren na to, da bom odnose z ženskami/moškimi, ženske, moške in vse ostalo sprejemal objektivno in brez čustvenih projekcij, ker razumem, da bom s tem najbolj podporen do sebe in drugih.

4.24.2016

Dan 262 - Reakcije na ljudi v reakciji


Spoznal sem, da še vedno včasih reagiram na ljudi, ki so v čustveni reakciji, čeprav vedo, da je to nesmiselno in kako to ustaviti, pa tega vseeno ne naredijo takoj, ko jim to izpostavim.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil reagirati z jezo na ljudi, ki so v čustveni reakciji, čeprav vedo, da je to nesmiselno in kako to ustaviti, pa tega vseeno ne naredijo takoj, ko jim to izpostavim. Ko opazim in se zavem, da reagiram z jezo ali kako drugače na človek v reakciji - se ustavim in diham. Zavedam se, da sem s tem tudi sam v reakciji in zato nič drugačen ali bolj zgleden od drugih. Zato se obvezujem, da ljudi v reakciji, ki nočejo takoj ustaviti svoje reakcije, ne bom obsojal kot manjvredne in njihove reakcije jemal osebno. Namesto tega bom osredotočen na sproščeno dihanje in razumevanje drugega, da ga bom lahko podprl z besedami in dejanji, ki bodo pomagale umiriti reakcijo.


1.21.2016

Dan 258 - Khazarijska mafija in zdravorazumski odziv brez reakcij


Pogosto odkrivam in prebiram prikrita dejstva o zgodovini. Nazadnje sem se seznanil s Khazarijsko mafijo, branje članka zelo priporočam. Gre za največjo skrivno organizirano kriminalno združbo psihopatov in sociopatov, katerih predniki izvirajo iz dežele Khazarije. Gre za častilce Baala ali hudiča, njihov cilj pa je s pomočjo "črne magije" oz. trikov, zvijač in prevar zavladati svetu s sedaj že splošno znanim Novim svetovnim redom, kar bi se naj zgodilo že leta 2012, pa se jim je načrt deloma sfižil, saj vedno več ljudi nasprotuje njihovim psihopatskim težnjam. Navadne ljudi, ki niso del njihovih elitnih skrivnih združb, namreč vidijo kot živino, rajo, ki je namenjena zadovoljevanju njihovih potreb. V rednih skrivnih obredih recimo darujejo Baalu dojenčke tako, da jim odrežejo glavo, pijejo njihovo kri in požrejo srce. Radi bi zmanjšali svetovno populacijo z biokemičnim orožjem, GSO hrano, zastrupljanjem v medicini in podobno. S svojim vplivom so med drugim dosegli, da se v večino zobnih past vstavlja fluorid, živčni strup, ki človeka pasivizira in naredi bolj dovzetnega za sledenje ukazom, kar so odkrili tudi Nemci s poskusi na taboriščnikih med 2. svetovno vojno. V ZDA na primer fluorid dodajajo kar neposredno v pitno vodo, pri nas zaenkrat še ne. Dejansko so se infiltrirali v večino svetovnih vodilnih organizacij in položajev, skozi stoletja pa so se naučili delovati skrajno dvolično in prikrito, kjer javnosti prikazujejo humanitarne namene, za zaprtimi vrati pa izvajajo svoje skrivne načrte in zlorabe v tajnosti. To jim še vedno uspeva predvsem zaradi skoraj popolnega nadzora nad bančnim sistemom in javnimi mediji, iz katerih dosledno cenzurirajo vse, kar bi utegnilo razkriti njihove resnične namere in zlorabe. Njihov vpliv ponazarja tudi dejstvo, da so zgodovino Khazarije popolnoma odstranili iz zgodovinskih učbenikov, saj tako ljudi ne vedo, da so častilci hudiča sploh kdaj obstajali in dejansko imeli svojo kraljevino. Ker zaenkrat še ne nadzorujejo interneta, čeprav se močno trudijo to doseči, so vse te informacije prosto na voljo vsakomur, ki ga resnično zanima dejansko delovanje in stanje sveta.

Kadar prebiram takšna dejstva o raznih nedopustnih zlorabah in načrtnem hudodelstvu, se včasih še vedno ujezim, počutim nemočno in obupano, zato se moram še vedno opominjati, da mi ustvarjanje takšnih čustvenih reakcij nič ne koristi. Že davno tega sem spoznal, da v čustvenem stanju ne vidim praktičnih rešitev, ker mi čustva meglijo razum. Pa tudi, če vidim rešitve, jih v čustvenem stanju nisem sposoben učinkovito živeti in vpeljevati, saj je splošno znano, da ljudje s svojimi čustvenimi reakcijami naredimo več škode kot koristi. Poleg tega s čustvi izgubljamo nepotrebno energijo, ki bi jo lahko namenili koristnejšim aktivnostim. Nekateri trdijo, da moraš najprej postati jezen, da lahko potem kaj ukreneš proti zlorabam ali krivicam. To drži samo, če se podrejamo lastnim čustvom. Veliko boljše je, da sledimo načelu, ki je najboljši za vse. Z uporabo samoodpuščanja lahko torej vzorec negativnega čustvenega reagiranja na zlorabo odstranim in nadomestim z odločnim odzivom, ki bo namesto na čustvih temeljil na zdravem razumu in zlatem, temeljnem načelu, ki je najboljši za vse: vedno upoštevaj in obravnavaj druge tako, kot bi želel biti upoštevan in obravnavan sam na njihovem mestu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ob branju in spoznavanju zlorab se jeziti in počutiti nemočno in obupano. Ko opazim in se zavem, da se ob branju in spoznavanju zlorab jezim in počutim nemočno in obupano - se ustavim in diham. Zavedam se, da si s temi čustvenimi reakcijami odžiram energijo, ki jo lahko namenim za učinkovito življenje in vpeljevanje rešitev za videne zlorabe. Zato se obvezujem, da bom vedno pozoren na to, da med branjem in spoznavanjem zlorab, ki se dogajajo po svetu, nanje ne bom čustveno reagiral z jezo, obupom, občutkom nemoči, strahom itd., saj se zavedam, da je veliko bolj učinkovito to, da to energijo uporabim za dosledno življenje in vpeljevanje rešitev, ki bodo takšne zlorabe preprečile. Tako bom z lastnim zgledom naredil vse, kar lahko, da pomagam vsem zagotoviti dostojno življenje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil v jezi kriviti druge ljudi za zlorabe, ki smo jih vsi dopustili, ker jih nismo preprečili. Ko opazim in se zavem, da v jezi krivim druge za zlorabe, ki jih nismo preprečili - se ustavim in diham. Zavedam se, da s tem zgolj skušam sprostiti svoj neprijeten občutek jeze na druge, da mi ne bi bilo potrebno prevzeti odgovornosti zase in za to, da sam nisem deloval tako, da bi preprečil zlorabe. Zato se obvezujem, da ne bom več v jezi krivil drugih za moje lastno počutje. Namesto tega bom vedno pozoren na to, da živim in vpeljujem samoodgovornost, da delujem transparentno v skladu s temeljnim načelom in da vedno dajem prednost nesebičnim aktivnostim in preprečevanju zlorab življenje, tako da izpostavljam zlorabe in podajam rešitve zanje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil jeziti se na ljudi, ki še vedno vztrajajo v svoji ignoranci, sebičnosti in nepripravljenosti na izpostavljanje in preprečevanje zlorab življenja. Ko opazim in se zavem, da se jezim na ljudi, ki še vedno vztrajajo v svoji ignoranci, sebičnosti in nepripravljenosti na izpostavljanje in preprečevanje zlorab življenja - se ustavim in diham. Ob tem se spomnim na lasten proces in na to, kaj vse sem prehodil, da sem začel razmišljati in vpeljevati korekcijo in samoodgovornost v lastno življenje. Zavedam se, da bodo tudi drugi potrebovali nekaj časa, da spoznajo svojo odgovornost in celo doživeti različne zlorabe na lastni koži, preden bodo pripravljeni upoštevati še kaj več kot lastne sebične interese. Zato se obvezujem, da drugih ljudi ne bom obsojal zato, ker še vedno vztrajajo v svoji ignoranci, sebičnosti in nepripravljenosti na izpostavljanje in preprečevanje zlorab življenja, ker to nikomur ne koristi. Namesto tega bom stal za zgled, podajal rešitve in skušal pospešiti njihov proces prevzemanja odgovornosti zase tako, da jim bom jasno in nazorno prikazoval posledice, če tega ne bodo storili.