12.15.2012

Dan 47 - Policaji

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da me je strah policajev in tega, da bom z njimi prišel v konflikt. Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil policaje označevati/definirati kot nevarne, nasilne, vplivne in se ob tem počutiti manjvredno v njihovi bližini. Spoznal sem, da je to policaji le ljudje, tako kot vsi ostalih. Obvezujem se, da bom vsak označevanje/sojenje policajev in strah pred njimi takoj odstranil s samo-odpuščanjem in se usmeril v dihu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da me je ob prisotnosti policajev strah, da me bodo zaprli, napisali kazen ali česa obtožili. Spoznal sem, da si ob takšnih mislih ustvarjam strah zgolj zaradi strahu samega, s čimer zgolj ustvarjam trenje in energijo za preživetje svojega uma/ega, namesto da bi se usmerjal v dihu. Obvezujem se, da bom vsak strah ob policajih pred tem, da me bodo zaprli, napisali kazen ali česa obtožiti takoj odstranil s samo-odpuščanjem in se usmeril v dihu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil policaje označevati kot sovražnike in se ob njih počutiti negativno. Spoznal sem, da s temi mnenji/sodbami/verovanje zgolj ustvarjam trenje za preživetje uma. Obvezujem se, da bom vsako označevanje/obsojanje policajev takoj odstranil s samo-odpuščanjem in se usmeril v dihu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil verjeti, da so policaji že v osnovi nasilni, agresivni in da ne marajo, da jih kdo moti, ogovarja. Spoznal sem, da si s temi idejami le ustvarjam strah pred konfliktom. Obvezujem se, da bom vsak strah pred konfliktom s policaji in vsako idejo o tem, da so policaji že v osnovi nasilni, agresivni in da ne marajo, da jih kdo moti, ogovarja, takoj odstranil s samo-odpuščanjem in se usmeril v dihu.

Odpustim si, da si nisem dovolil in sprejel spoznati, da policaji niso nič posebnega in da so enaki kot vsi ostali ljudje. Spoznal sem, da sem policaje začel definirati kot negativne skozi prevzemanje mnenj drugih. Obvezujem se, da bom vsako prevzemanje mnenj drugih o policajih in vsako negativno definicijo le-teh takoj odstranil s samo-odpuščanjem in se usmeril v dihu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil preiti v obrambni karakter, kadar sem v bližini policajev, kjer poskušam svojo občutke manjvrednost ob njih kompenzirati z občutkom večvrednosti, tako da se navzven kažem kot zajeban, 'tough', flegma. Kadar opazim in se zavem, da se ob bližini policajev počutim manjvredno - se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsak občutek manjvrednosti ob policajih odstranil s samo-odpuščanjem in se usmeril v dihu.


12.14.2012

Dan 46 - Naključne misli

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil verjeti, da ne znam/ne zmorem biti dovolj samo-iskren, da bi si učinkovito pojasnil in odpravil svoje miselne vzorce in hkrati si odpustim, da sem sprejel in si dovolil vdati se v to prepričanje. Spoznal sem, da se s tem izmikam soočenju s sabo z ubiranjem lažje poti, s čimer se vdajam in podrejam umu, namesto da bi se usmeril v dihu. Obvezujem se, da bom vsako idejo o tem, da nisem/ne morem/ne znam biti dovolj samo-iskren in učinkovit v samo-korekciji takoj odstranil in se usmeril v dihu k pisanju.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil med opravljanjem nekega opravila razmišljati o drugih stvareh, ki s trenutni niso povezane, in se s tem motiti ter sabotirati, ker posledično postanem živčen/zaskrbljen, ker v mislih skačem med različnimi temam in razmišljam, kaj vse moram narediti in kako bom to naredil, posledično pa nisem učinkovit pri delu trenutnega opravila. Kadar opazim in se zavem, da v mislih skačem k drugim opravilom/temam od trenutnega, ki ga opravljam - se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsako miselno tavanje drugam in stran od trenutnega opravila, ki ga opravljam takoj odstranil s samo-odpuščanjem in se usmeril v dihu tukaj v fizičnem opravljati opravilo, ki ga opravljam.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se večvrednega, kadar mi ženska, ki jo definiram kot privlačno, nameni pozornost/pogled. Spoznal sem, da svojo vrednost sodim po tem, koliko pozornosti dobim od žensk, za katere menim, da so privlačne. Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil svojo vrednost v družbi soditi po tem, koliko pozornosti dobim od 'privlačnih' žensk in hkrati si odpustim, da sem sprejel in si dovolil verjeti, da sem grd/neprivlačen/nezanimiv/manjvreden, kadar ne dobim pozornosti od 'privlačnih' žensk in se ob tem počutiti manjvredno, ter da sem lep/privlačen/zanimiv/večvreden, kadar dobim pozornost od 'privlačnih' žensk in se ob tem počutiti večvredno. Zavedam se, da s tem sodim samega sebe in pogojujem svojo vrednost s tem, koliko pozornosti dobim, s čimer ustvarjam trenje za preživetje svojega uma. Obvezujem se, da svoje vrednosti ne bom več pogojeval s tem, koliko pozornosti dobim od 'privlačnih' žensk in da bom vsak občutek večvrednost/manjvrednosti ob tem takoj odstranil s samo-odpuščanjem in usmerjanjem v dihu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da se bojim, da bom podal napačen/nesmiseln odgovor, kadar profesor nekaj vpraša in hkrati si odpustim, da sem sprejel in si dovolil soditi samega sebe kot neumnega/manjvrednega, če podam napačen/neprimeren odgovor in se ob tem počutiti manjvredno in odpustim si, da se počutim večvredno in pozitivno, kadar podam pravilen/primeren odgovor. Zavedam se, da s tem ustvarjam polarnost in trenje ter energijo za preživetje svojega uma. Obvezujem se, da bom vsako sojenje in vse občutke manjvrednosti/večvrednosti ob podajanju odgovorov na vprašanja profesorja takoj odstranil s samo-odpuščanjem in usmerjanjem v dihu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil se takoj postaviti v manjvreden položaj, kadar pridem v družbo in verjeti, da se moram dokazati. Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil se takoj začeti primerjati in presojati sebe in druge, kadar pridem v družbo, ter se na podlagi primerjav v smislu, ali sem sam sposoben enako nastopati kot drugi, soditi kot manjvrednega in se počutiti manjvredno, kadar dojemam, da nisem sposoben enakega nastopa ter počutiti se večvredno, kadar dojemam, da sem sposoben enakega/boljšega nastopanja. Zavedam se, da s tem sojenjem/presojanjem in primerjanjem ustvarjam umsko dimenzijo polarnost, s katero zgolj ustvarjam energijo za preživetje svojega uma/ega. Obvezujem se, da bom vsako primerjanje/sojenje in postavljanje sebe v manjvreden/večvreden položaj, kadar pridem v družbo, takoj odstranil s samo-odpuščanjem in se usmeril v dihu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se večvredno, kadar sem od nekoga starejši in hkrati si odpustim, da sem sprejel in si dovolil do mlajših obnašati se pokroviteljsko in verjeti, da sem od njih pametnejši ter se ob tem počutiti večvredno in hkrati si odpustim, da sem sprejel in si dovolil verjeti, da sem neumnejši od meni starejših in se ob tem počutiti manjvredno. Zavedam se, da s tem sodelujem v obliki umske polarnosti v mislih, s katero zgolj ustvarjam trenje in energijo za preživetje svojega uma/ega. Obvezujem se, da bom vsak občutek večvrednosti ov mlajših, občutek manjvrednosti ob starejših in vsako prepričanje, da sem pametnejši od mlajših in neumnejši od starejših takoj odstranil s samo-odpuščanjem in  se usmeril v dihu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil verjeti, da je glasno govorjenje/dretje in spuščanje neobičajnih/živalskih glasov neumno in sramotno ter se ob tem počutiti manjvredno in obsojati tiste, ki to počnejo kot neumne in se ob tem počutiti večvredno. Spoznal sem, da s to zavestno polarnostjo in separacijo zgolj ustvarjam energijo za preživetje svojega uma/ega. Obvezujem se, da bom vsako reakcijo/reakcijo na glasno, nenavadno govorjenje in/ali spuščanje neobičajnih/živalskih glasov takoj odstranil s samo-odpuščanjem in samo-korekcijo.


12.13.2012

Dan 45 - Denar, lastnina

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se manjvredno, ko nekdo nekaj plača zame in/ali mi da denar ali nekaj podari in hkrati si odpustim, da se počutim večvredno, ko nekomu nekaj plačam/dam denar/nekaj podarim. Zavedam se, da s tem ustvarjam separacijo in neenakovrednost življenja skozi polarnost občutkov, s katerimi ustvarjam trenje in energijo za preživetje svojega uma/ega.
Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil verjeti, da mora biti človek, ki nekaj prejme v dar, ponižno hvaležen in podrejen darovalcu in da sem označeval darovalca kot pozitivno/večvredno osebo od drugih. Zavedam se, da s tem ustvarjam separacijo in zlorabo skozi definicije večvrednosti/manjvrednosti, zato da bi se kot darovalec počutil več od drugih in se imel za dobrega človeka. Obvezujem se, da se bom ob vsakem občutku manjvrednosti/večvrednosti ob prejetju nečesa v dar ali dajanju/podarjanju nečesa takoj ustavil in se osredotočil na dih, ter skozi samo-odpuščanje odpravil vse definicije/občutke manjvrednosti/večvrednosti ter se usmeril v dihu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se dolžnega človeku, ki mi je nekaj dal/podaril in hkrati si odpustim, da sem sprejel in si dovolil pričakovati vračilo/uslugo od človeka, ki mu nekaj dam/podarim. Zavedam se, da s tem ustvarjam zlorabo, ker to počnem samo zaradi lastne koristi in ne zato, ker bi to bilo najboljše za vse. Obvezujem se, da se bom vedno, ko mi bo kdo nekaj dal/podaril ali ko bom želel sam nekomu nekaj podariti/dati, pogledal svoje reakcije in izhodišče ter se prepričal, da tega ne počnem le za lastno korist in da ob tem nimam občutkov manjvrednosti/večvrednosti ter vse reakcije odstranil s samoodpuščanjem.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil verjeti, da so stvari, ki jih kupim z denarjem, za katerega dojemam kot da je moj, samo moje/v moji lasti in da jih imam pravico samo jaz uporabljati oz. določiti, kdo in kako jih lahko uporablja. Zavedam se, da se skozi to verovanje skušam počutiti več kot ostali skozi prilaščanje stvari in primerjanjem le-teh, tako da vse kar si 'lastim' jaz in je 'moje' primerjam s tistim, kar si 'lastijo' drugi in je 'njihovo', s čimer ustvarjam separacijo in zlorabo življenja, ker drugim onemogočam enakovredne dostop do vsega kar je tu dano vsem enakovredno, ker je vse prišlo iz zemlje, tako kot mi sami. Zavedam se, da je prilaščanje stvari in primerjanje/tekmovanje z njimi in količino le-teh pripeljalo do popolne separacije in zlorabe življenja, zaradi posledičnega onemogočanja enakovrednega dostopa do vseh dobrin vsem. Obvezujem se, da si stvari ne bom prilaščal in veroval v to, da so samo moje, ker sem jih sam kupil. Obvezujem se, da bom vsako idejo/verovanje o privatni lastnini, ki je samo moja in za katero imam samo jaz pravico odločati ter strah pred izgubo stvari, ki sem jih kupil in so 'moje' takoj odstranil s samoodpuščanjem in se usmeril v dihu.