4.28.2015

Dan 235 - Reakcija na čustva

Danes mi je bilo na določen čustven način izpostavljeno, da nisem pospravil kruha v vrečko. Na to sem reagiral z jezo in občutkom manjvrednosti, ker sem sprejel sodbo drugega kot resnično in se z njo poistovetil. Hkrati sem sem začel drugo osebo posledično soditi tudi sam, da bi ji vrnil občutek in ji pokazal, kaj počne. To je seveda neučinkovito, ker tako ustvarimo zgolj še večje reakcije. Zato si bom to reakcijo izpisal, da lahko naredim korekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti in soditi kot manjvrednega, ko je oseba X rekla, da ne delam tako, kot je najboljše za vse, ker nisem pospravil kruha v vrečko in da sem zato sebičen. Ko opazim in se zavem, da jemljem osebno, kadar mi nekdo reče, da sem sebičen in da ne delam tako, kot je najboljše za vse - se ustavim in diham. Zavedam se, da reagiram na način/čustva, s katerimi mi to nekdo pove in da je popolnoma nesmiselno, da to jemljem osebno. Zato se obvezujem, da bom vedno pozoren na to, da ko nekdo izpostavi neko mojo napačno ravnanje na čustven način, da ne bom tega jemal osebno in da bom dihal in odgovarjal nazaj, ko bom čutil energetsko potrebo po tem, da bi kaj rekel/se branil. Namesto tega bom priznal/potrdil svojo napako in povedal/naredil korekcijo in se odstranil od osebe, ki bo še naprej želela soditi moje ravnanje na čustven način, ker to ni koristno.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovoli, da me je strah, da bi nekdo izpostavil, da sem sebičen in ignorantski in da bi me drugi tako presojali, ker sam tako presojam druge in posledično sebe.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da ljudi presojam in sodim kot ignorantske in sebične tako, da se ob tem sam definiram/počutim večvredno, druge pa definiram kot manjvredne. Ko opazim in se zavem, da uporabljam izraze ignorantsko in sebično in se pri tem sam počutim večvrednega - se ustavim in diham. Zavedam se, da si s tem krepim svoj ego in posledično zlorabljam druge in sebe. Zato se obvezujem, da bom vedno pozoren na to, da se ob uporabi besed sebično in ignorantsko ne bom počutil večvrednega in s tem druge sodil kot manjvredne. Namesto tega bom ob uporabi teh besed vedno preveril, da sem sam brez čustvenih reakcij in da je moja namera ta, da sam stojim za zgled in da hkrati drugim pomagam razumeti, da sta sebičnost in ignoranca neprimerna načina obnašanja.

4.10.2015

Dan 234 - Samorefleksija

Zadnje tedne sem precej zaposlen s pisanjem magistrske naloge, opravljanjem poslovnih aktivnosti in tudi političnih aktivnosti. Opažam, da sem postal precej bolj samodirektiven in odločen pri sodelovanju z drugimi in nasploh pri stvareh, ki jih počnem. Predvsem sem bolj konstanten tudi pri pisanju magistrske, do česar še vedno včasih čutim odpor. Zelo pa me veseli prevajanje in pripravljanje slovenskega gradiva za TechnoTutor učno tehnologijo, da bo bolj privlačna tudi za slovenski trg, pa tudi opravljanje aktivnosti za ustanovitev političnega združenja oz. stranke, katere cilj bo uvedba sistema po vzoru UTD oz. ZŽD in v kateri bomo delovali ljudje po nesebičnih principih. Na to področje in za te cilje vem, da lahko veliko prispevam, skupaj s svojimi kolegi, s katerimi si že vrsto let prizadevamo predvsem za delovanje po načelu: bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu in ne obravnavaj (ignoriraj) drugih tako, kot ne bi želel biti obravnavan (ignoriran) sam na njihovem mestu. Odkar sem si za življenjski cilj in motivacijo postavil ti dve načeli in to, da pomagam vsem zagotoviti dostojno življenje z lastnim zgledom, sem veliko bolj motiviran in zadovoljen sam s sabo. Kljub temu vem, da se lahko še na mnogih področjih izboljšam in postanem še bolj učinkovit in zgleden. Ob tem lahko rečem, da sem spoznal, da kdor stremi k sebičnim ciljem, ne bo in ne more biti nikoli zares zadovoljen sam s sabo, ker prej ali slej sprevidi, koliko škode je povzročil s takšnim ravnanjem.