11.28.2012

Dan 42 - Sledenje občutkom

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si seksati s 'suhimi/privlačnimi' ženskami zato, da bi si ustvarjal občutek večvrednosti in seksualnega vznemirjenja. Spoznal sem in razumem,  da s tem dopuščam energijam, da me vodijo, s čimer se zlorabljam in separiram od samega sebe in s tem dajem egu energijo za preživetje. Obvezujem se, da bom vsako željo po seksu s 'suhimi/privlačnimi' ženskami takoj odstranil s samo-odpuščanjem in samo-korekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil opravičevati željo po seksu s 'suhimi/privlačnimi' ženskami s tem, da imam pravico izkusiti občutek vznemirjenja/pozornosti, ki bi ga naj ob tem doživel. Zavedam se, da s tem dovoljujem energijam/občutkom, da me usmerjajo in jim s tem dajem večji pomen od življenja ter s tem skozi separacijo od samega sebe zlorabljam sebe in življenje. Obvezujem se, da bom vsak poskus opravičevanja želje po izkušanju (seksualnih) energij/občutkov in želje po seksu s 'suhimi/privlačnimi' ženskami takoj odstranil s samo-odpuščanjem in samo-korekcijo. Kadar opazim in se zavem, da v meni obstaja želja po seksu s 'suhimi/privlačnimi' ženskami - se ustavim in diham. Namesto tega se zavem separacije in zlorabe sebe in življenja, ki jo s tem dovoljujem in takoj apliciram samo-odpuščanje in naredim korekcijo tako, da ne sledim tej energiji ampak se usmerim po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse.

Odpustim si, da sem se izmikal prevzemu popolne odgovornosti za želje po seksu s 'suhimi/privlačnimi' ženskami. Zavedam se, da s tem podpiram zlorabo življenja s tem, da dajem tej energetski želji/občutku večjo veljavo/pomen od samega sebe kot življenja. Kadar opazim in se zavem, da se izmikam prevzemu popolne odgovornosti za energetske želje/občutke po seksu s 'suhimi/privlačnimi' ženskami - se ustavim in diham. Zavedam se separacije od življenja in zlorabe, ki jo s tem povzročam. Obvezujem se, da bom vsak poskus izmikanja prevzema popolne odgovornosti za želje/občutke po seksu s 'suhimi/privlačnimi' ženskami takoj odstranil s samo-odpuščanjem in samo-korekcijo in jim prenehal slediti in se postavil za življenje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil opravičevati sledenje energijam/občutkom s tem, da imam 'svobodno voljo' in pravico to izkušati. Spoznal sem in razumem, da s tem dajem energijam/občutkom večjo veljavo od življenja samega, s čimer se separiram od življenja in ga/se zlorabljam, s tem pa se tudi omejujem in delam sužnja lastnim energetskim občutkom. Kadar opazim in se zavem, da opravičujem sledenje energijam/občutkom s tem, da imam 'svobodno voljo' in pravico to izkušati, se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsak poskus opravičevanja sledenja energijam/občutkom takoj odstranil s samo-odpuščanjem in samo-korekcijo ter jim ne sledil in stal za življenje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil poskušati se izmikati popolnemu prevzemu odgovornosti za svoje energetske želje/hotenja/energije/občutke z ustvarjanjem strahu pred tem, da jih ne bom več mogel doživljati. Zavedam se, da s tem energijam/občutkom dajem večjo veljavo od življenja samega, s čimer zlorabljam sebe/življenje. Ko opazim in se zavem, da se poskušam izmikati popolnemu prevzemu odgovornosti za svoje energetske želje/hotenja/občutke z ustvarjanjem strahu pred tem, da jih ne bom mogel več doživljati - se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsak poskus samo-manipulacije skozi strah pred prevzemanjem popolne odgovornosti za odpravo svojih energetskih želja/hotenj/občutkov takoj odstranil s samo-odpuščanjem in samo-korekcijo.

---

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil izmikati se prevzemu popolne samo-odgovornosti s tem, da sem iskal izgovore za to, da ne bi vsak dan pisal zase in za svoj proces samo-korekcije in vrnitve v življenje. Zavedam se in razumem, da s tem dajem energiji kot občutku/strahu/odporu večjo veljavo od življenja samega in s tem zlorabljam sebe/življenje. Kadar opazim in se zavem, da se izmikam prevzemu popolne samo-odgovornosti in iščem izgovore za to - se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsak poskus izmikanja vsakodnevnemu pisanju in vsak poskus iskanja izgovorov za to takoj odpravil s samo-odpuščanjem in samo-korekcijo ter začel pisati in stal za življenje.

11.21.2012

Primerjanje, dobri občutki

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil reagirati z jezo, kadar dojamem, da delam samo jaz ostali pa ne oz. kadar dojemam, da delam več kot ostali. Zavedam se, da se s tem skozi primerjanje postavljam v večvreden/manjvreden položaj s čimer proizvajam energijo za um. Obvezujem se, da bom vsako reakcijo in primerjanje z drugimi in vsako dojemanje, da ni pošteno da delam več od drugih takoj ustavil s samoodpuščanjem in samokorekcijo in prav tako vse točke, ki so povzročile to reakcijo.

(Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil se počutiti manjvrednega in izkoriščanega, ko dojemam, da delam več od drugih v skupini, kjer naj bi si delo enakovredno razdelili, namesto da bi se zavedel, da sodelujem v polarnem konstruktu uma, kjer nato odreagiram/kompenziram z jezo kot večvrednostjo in s tem napajam um.)
Obvezujem se, da bom vsak občutek manjvrednosti in izkoriščenosti ob dojemanju, da delam več od drugih takoj odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil reagirati z nestrpnostjo in jezo na druge, kadar dojemam, da ti 'komplicirajo' in niso učinkoviti. Razumem, da s tem na njih projiciram jezo na samega sebe, ker se sam sodim da preveč kompliciram in da nisem učinkovit. Obvezujem se, da bom vsako sojenje drugih/sebe kot nekoga ki preveč komplicira in je neučinkovit takoj odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo.


Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se večvredno, kada dojemam, da delam več/bolje od drugih. Kadar opazim in se zavem, da se počutim večvredno, ker dojemam, da delam bolje/več od drugih - se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsak občutke večvrednosti in dojemanje da delam več/bolje od drugih takoj odstranil s samoodpučanjem in samokorekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ustvarjati si pričakovanja do drugih in pričakovati, da bodo ti delali enako kot jaz, namesto da bi spoznal, da to vodi v jezo, razočaranje, ko moja pričakovanja ne bodo izpolnjena. Obvezujem se, da bom vsako pričakovanje do drugih in pričakovanje da bodo ti delali enako kot jaz takoj ustavil s samoodpuščanjem in samokorekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si hitro končati opravilo, ki ga definiram/dojemam negativno/z odporom in hkrati že razmišljal o stvareh, ki bi jih rad počel, da bi dobil pozitivne občutke. Kadar opazim in se zavem, da sem nestrpen in da opravilo, ki ga opravljam, označujem negativno in si do njega ustvarjam odpor - se ustavim in diham. Zavedam se, da se s tem ločim od samega sebe in vsega kar je tu skozi polarne definicije in iskanjem pozitivnega doživljanja samega sebe skozi energije in občutke. Obvezujem se, da bom vsako ustvarjanje pozitivnih/negativnih občutkov in odpora pri pozameznem opravilu takoj odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo ter se usmeril po zdravem razumu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil označevati delo za faks/učenje kot negativno in si do njega ustvarjati odpor, namesto da bi spoznal in razumel, da s tem dovoljujem občutkom, da me vodijo, namesto da bi prevzel popolno samoodgovornost in se usmerjal sam po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse. Obvezujem se, da bom poiskal vse točke v katerih označujem delo za faks/učenje kot negativno in kjer si zato ustvarjam odpor ter jih takoj odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo

Odpustim si, da sem sprejel in si dovoil delo za faks/učenje definirati kot težko in zahtevno ter si ob tem ustvarjati odpor do le-tega. Kadar opazim in se zavem, da delo za faks/učenje definiram kot težko/zahtevno - se ustavim in diham. Spoznal sem in razumem, da s tem uporabljam občutke za izgovor, da ne prevzamem popolne samoodgovornosti zanje, s čimer podpiram svojo lenobo. Obvezujem se, da bom vsakršno definiranje/dojemanje dela za faks/učenja kot težkega in zahtevnega tako odstranil s samooduščanjem in samokorekcijo ter prevzel popolno samoodgovornost in se usmeril po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse.

---

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil v sebi ustvarjati skušnjavo/željo po pridobivanju/ustvarjanju pozitivnih občutkov z gledanjem filmov o igrah/konzolah. Kadar opazim in se zavem, da si ustvarjam željo/skušnjavo po ustvarjanju pozitivnih občutkov skozi gledanje filmčkov/igranjem iger - se ustavim in diham. Spoznal sem in razumem, da s tem definiram pozitivne občutke kot nekaj več in jim dovoljujem, da me vodijo ter s tem ustvarjam separacijo od samega sebe in vsega kar je tu skozi doživljanje energije s katero zlorabljam svoje telo. Obvezujem se, da bom vsakršno skušnjavo/željo po pridobivanju pozitivnih občutkov z gledanjem filmčkov o igrah/konzolah, gledanjem filmov in igranjem iger takoj ustavil s samoodpučanjem in samokorekcijo ter prav tako poiskal vse vzroke za to in jih odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da me je strah, da bi odstranil svoje dobre občutke in se ne počutil več dobro. Ko opazim in se zavem, da nočem odpraviti pozitivnih občutkov in da me je strah, da se ne bom več dobro počutil - se ustavim in diham. Spoznal sem in razumem, da s tem dovoljujem občutko/energijam, da me vodijo, namesto da bi prevzel direkcijo nad sabo in jih odstranil. Obvezujem se, da bom vsakršen strah pred odstranitvijo dobrih občutkov in vzroke zanje takoj odstranil s s samoodpuščanjem in samokorekcijo.

---


Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se večvredno, kadar dojemam, da me osvaja ženska, ki jo označujem kot privlačno. Kadar opazim in se zavem, da se počutim večvredno, če dojemam da me nekdo osvaja - se ustavim in diham. Zavedam se, da s tem ustvarjam energetsko polarnost umaza preživetje ega in se s tem zlorabljam. Obvezujem se, da bom vsakršen občutek večvrednosti ob dijemanju, da me nekdo osvaja, takoj odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil iskati pozitivne občutke in potrditev svoje (več)vrednosti skozi flirtanjem z ženskami in iskanjem pozornosti pri njih. Kadar opazim in se zavem, da iščem potrditev in pozitivne občutke skozi flirtanje in iskanje pozornosti pri ženskah/drugih - se ustavim in diham. Zavedam se, da s tem ustvarjam energetsko polarnost za preživetje uma, namesto da bi si pozornost namenil sam. Obvezujem se, da bom vsako željo/iskanje pozitivnih občutkov in potrditve pri ženskah skozi flirtanje in iskanje pozornosti takoj odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo ter se usmeril po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil uživati/si ustvarjati dobre občutke kadar dojemam, da se nekdo poteguje zame/za mojo pozornost in se počutiti večvrednega. Zavedam se, da se s tem separiram od sebe in vsega kar je tu skozi občutke/energijo. Obvezujem se, da bom vsako občutek/večvrednost/željo po pozornosti drugih takoj odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo in takšno energetsko igro ustavil/razkril.

11.20.2012

Sanjarjenje o partnerki

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil zamišljati si sebe ob partnerki in sanjariti o njej ter si tako ustvarjati pozitivne občutke vznemirjenja, sreče, varnosti in se s tem ločiti od samega sebe skozi energijo/občutke, ter se v njih skriti pred prevzemanjem popolne odgovornosti za ustvarjanje le-teh, kakor tudi negativnih občutkov osamljenosti, žalosti in strahu, kadar nimam partnerke in nisem z njo. Spoznal sem in razumem, da si s tem ustvarjam polarnost pozitivnih občutkov vznemirjenja, sreče, varnosti, kar bo neizbežno vodilo v negativne občutke osamljenosti, žalosti in strahu v situaciji, ko ne bom imel partnerke in ne bom z njo.

Kadar opazim in se zavem, da sanjarim o partnerki in si s tem ustvarjam pozitivne občutke – se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsakršno misel/sanjarjenje/ustvarjanje občutkov v povezavi s partnerko ter točko, ki je to sprožila, takoj odpravil s samoodpuščanjem, dihanjem in samo-korekcijo ter se usmeril po zdravem razumu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da 'romantična' počasna glasba obstaja kot sprožilec v meni, ob katerem začnem razmišljati o partnerki in podoživljati občutke ljubezni, sreče, varnosti oziroma osamljenosti, žalosti in strahu, glede na to ali imam/sem s partnerko ali ne. Spoznal sem in razumem, da se z ustvarjanjem teh energijskih občutkov ločim od samega sebe in vsega kar je tu, zato da omogočim preživetje egu kot energiji in s tem zlorabljam samega sebe. Kadar opazim in se zavem, da sem ob 'romantični' počasna glasbi začel razmišljati o partnerki in ustvarjati občutke ljubezni, sreče, varnosti oziroma osamljenosti, žalosti, strahu – se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsakršno sanjarjenje o partnerki z ustvarjanjem občutkov takoj odstranil s samoodpuščanjem, dihanjem in samokorekcijo ter se pripeljal nazaj sem v fizično realnost, kjer se zavedam vsakega vdiha in izdiha.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil projicirati razmišljanje o življenju s partnerko v prihodnost in si ob tem ustvarjati pozitivne občutke vznemirjenja, sreče, varnosti, ljubezni in hkrati si odpustim, da si nisem dovolil spoznati, da si s tem pripravljam razočaranje z občutki osamljenosti in žalosti, ko se to ne bo zgodilo oz. ko tega ne bo več. Ko opazim in se zavem, da sanjarim o življenju s partnerko v prihodnosti in si ob tem ustvarjam pozitivne občutke vznemirjenja, sreče, varnosti, ljubezni – se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsak poskus sanjarjenja o življenju s partnerko in ustvarjanja energij takoj ustavil s samoodpuščanjem, dihanjem in samokorekcijo, ter se pripeljal nazaj k sebi v fizično realnost, kjer se zavedam vsakega svojega vdiha in izdiha in se usmeril po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil postati vznemirjen in si ustvarjati občutke sreče, veselja, varnosti, ljubezni, kadar opazim, da je X na voljo za pogovor/druženje ter skozi to iskati 'več' sebe skozi ustvarjanje pozitivnih občutkov. Spoznal sem in razumem, da se skozi iskanje nečesa 'več' od sebe in skozi ustvarjanje občutkov sreče, veselja, varnosti, ljubezni, ko je X na voljo za pogovor/druženje, ločim od samega sebe in se zlorabljam skozi energijo, ki jo ustvarjam za preživetja ega. Kadar opazim in se zavem, da si ustvarjam občutke sreče, varnosti, ljubezni, kadar je X na voljo za pogovor/druženje – se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsakršno pričakovanje in ustvarjanje občutkov sreče, veselja, varnosti, ljubezni do X, ko je ta na voljo za pogovor/druženje, takoj ustavil s samoodpuščanjem, dihanjem in samokorekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil izogibati se prevzemu popolne odgovornosti zase skozi željo po partnerki, kjer bi se lahko skril za dobrimi občutki ljubezni, s katerimi v resnici prikrivam svoj strah pred prevzemom popolne samo-odgovornosti. Ko opazim in se zavem, da si ustvarjam željo po partnerki (po pogovoru z njo, druženju z njo) – se ustavim in diham. Zavezujem se, da bom vsakršno željo po partnerki takoj odstranil s samoodpuščanjem, dihanjem in samokorekcijo, prav tako se obvezujem, da bom poiskal vse vzroke/točke, ki so to sprožile in jih odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo ter se usmeril po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da me je strah, da bi me X zapustila in mi ne bi bila več na voljo in v podporo in hkrati si odpustim, da sem sprejel in si dovolil verjeti, da potrebujem X za to, da bom lahko doživljal srečo, ljubezen, veselje. Spoznal sem in razumem, da se s tem izmikam prevzemu popolne odgovornosti zase in za svoje občutke. Ko opazim in se zavem, da me je strah, da bi me X zapustila – se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsakršen strah pred 'izgubo' X takoj odstranil s samoodpuščanjem in samokorekcijo, prav tako se obvezujem, da bom poiskal vse točke, ki so to sprožile in jih odstranil s samoodpuščanjem, samokorekcijo in prevzemom popoldne samo-odgovornosti ter se usmeril po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse življenje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil verjeti, da potrebujem X za podporo in pomoč do te mere, da brez nje ne morem učinkovito hoditi procesa samo-korekcije. Spoznal sem in razumem, da se s tem samo izmikam prevzemu popolne samo-odgovornosti. Ko opazim in se zavem, da verjamem da potrebujem X za to, da lahko učinkovito hodim proces samo-korekcije – se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsako izmikanje prevzemanja popolne samo-odgovornosti in vsako verovanje v to, da potrebujem X/nekoga za učinkovito izvajanje samo-korekcije takoj ustavil s samoodpuščanjem, dihanjem in samokorekcijo ter se usmeril po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse.

11.19.2012

Navezanost, lenoba, skrivanje za ljubeznijo

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil čustveno in materialno navezati se na mojo partnerko in si tako skozi njo ustvarjati iluzijo varnosti in se s tem izmikal prevzemu popolne samo-odgovornosti. Zavezujem se, da si ne bom več dovolil čustveno in/ali materialno navezati se na mojo partnerko/druge ljudi in si v njih iskal varnost, ampak bom prevzel odgovornost zase in se usmerjal po zdravem razumu tako kot je najboljše za vse življenje.

Odpustim si, da sem sprejel in so dovolil družino definirati kot nekaj več od vseh ostalih in se skozi njo skrivati pred popolnim prevzemom samo-odgovornosti. Zavezujem se, da družine ne bom več definiral kot večvredne od ostalih.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si biti del družine, v kateri bi bil varen. Zavezujem se, da bom vsako željo po družini v kateri bi bil varen/srečen takoj odpravil s samoodpuščanjem, dihanjem in samokorekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si imeti brata/sestro, s katerima bi se lahko družil in zabavel. Zavezujem se, da bom vsako željo po bratu/sestri/prijateljih, s katerimi bi se lahko družil in zabaval takoj odpravil s samoodpuščanjem in samokorekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si zveze z X, zato da bi si zagotovil varno prihodnost, ker me je strah sprejeti popolno odgovornost zase in za svoje preživetje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da me je strah poiskati si službo, ker verjamem, da nisem dovolj dober in da nimam dovolj znanja. Kadarkoli se zavem, da me je strah poiskati si službo in da verjamem, da nisem dovolj dober in da nimam dovolj znanja - se ustavim in diham. Zavezujem se, da bom vsak strah pred iskanjem službe in vsako misel o tem, da nisem dovolj dober in da nimam dovolj znanja takoj ustavil s samoodpuščanjem, dihanjem in samokorekcijo in se usmeril po zdravem razumu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil biti len in verjeti, da ni pošteno, da moram delat za preživetje na tem svetu. Kadarkoli se zavem, da sem len in da verjamem, da ni pošteno da moram delat za preživetje - se ustavim in diham. Namesto tega se usmerim po zdravem razumu in odpravim točko, ki je sprožila lenobo s samoodpuščanjem in samokorekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil verjeti in biti prepričan, da nisem sposoben prevzeti popolno odgovornost zase in svet okrog sebe in se pred tem skrivati za lenobo. Obvezujem se, da se ne bom skrival za lenobo in da bom prevzel popolno odgovornost zase in svet okrog sebe v enosti in enakovrednosti in po principu kar je najboljše za vse življenje.

(Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil verjeti, da mi bo lažje poskrbeti zase, če bom del para z x in bom živel pri družini od x, namesto da bi se zavedel, da se s tem kompromitiram, saj se naredim odvisnega od x in njene družine, ki pa si lahko v vsakem trenutku premisli in obrne drugaim in potem ne bom več imel platforme, na katero bi se lahko zanesel, saj v tem, da sem se zanašal na druge, nisem razvil samodirekcije in samozadostnosti.)
Kadar opazim in se zavem, da se želim opirati/zanašati na X/druge in družino od X, da mi ne bi bilo potrebno prevzeti popolne odgovornosti zase - se ustavim in diham. Namesto tega se zavezujem, da bom vedno prevzel popolno odgovornost zase in za svojo samozadostnost in da se ne bom opiral/zanašal na druge in da bom vsako točko, ki mi sproža lenobo/strah pred samo-odgovornostjo/željo po zanašanju se na druge takoj odpravil s samoodpuščanjem in samokorekcijo in se usmeril po zdravem razumu ko je najboljše za vse življenje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil skrivati se v ljubezni do X in družine od X, da bi se skril pred strahom pred prevzemom popolne odgovornosti zase. Zavezujem se, da bom raziskal in odstranil vsak občutek ljubezni do drugih in točko strahu/nesprejemanja odgovornosti zase takoj odpravil s samoodpuščanjem in samokorekcijo ter se usmeril po zdravem razumu in tem kar je najboljše za vse.

(Odpustim si, da sem si dovolil in sprejel se zmanipulirati v občutek ljubezni do družine od x, da bi jih lahko zmanipuliral (v lastnem interesu, katerega izhodiščna točka je izogibanje prevzemanja odgovornosti zase), da bi me imeli radi in bi hoteli skrbeti zame, da meni ne bi bilo treba in hkrati si odpustim, da sem v ta namen uporabljal humor, da bi v njih zbujal dobre občutke in ljubezen do sebe, da bi me dojemali kot vrednega, da bi bil član njihove družine in njihove zaščite in varnega zavetja.)
Kadar opazim in se zavem, da se manipuliram v očutek ljubezni do X in družine od X, da bi jih lahko manipuliral, da mi ne bi bilo potrebno prevzeti popolne odgovornosti zase - se ustavim in diham. Zavezujem se, da bom vsako manipulacijo samega sebe preko občutka ljubezni takoj ustavil in odstranil točko, ki je to sprožila, s samoodpuščanjem in samokorekcijo ter prevzel popolno samoodgovornost in se usmeril po zdravem razumu in kar je najboljše za vse.

11.18.2012

Odnos do partnerke/-ja, vrednotenje ljudi in samega sebe

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil čustveno in materialno navezati se na mojo partnerko in si tako skozi njo ustvarjati iluzijo varnosti in se s tem izmikal prevzemu popolne samo-odgovornosti. Zavezujem se, da si ne bom več dovolil čustveno in/ali materialno navezati se na mojo partnerko/druge ljudi in si v njih iskal varnost, ampak bom prevzel odgovornost zase in se usmerjal po zdravem razumu tako kot je najboljše za vse življenje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil iskati varnost, podporo, srečo, veselje, zadovoljstvo v partnerki, namesto da bi spoznal in razumel, da sem se s tem omejil in si postavil pogoj za to, da sem v takšnem stanju lahko samo takrat, ko imam in sem s partnerko. Razumem, da je to nepotrebno in da s tem v partnerki iščem pozitivne občutke, ki ne morejo obstajati brez negativnih, zato se obvezujem, da imeti/ne imeti partnerko ne bom več definiral in povezoval s pozitivnimi in/ali negativnimi občutki/mislimi in bom vsako takšno reakcijo takoj odpravil s samo-odpuščanjem in dihanjem.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil označiti 'imeti partnerko' kot nekaj pozitivnega in to povezovati z varnostjo, srečo, veseljem, ljubeznijo, zadovoljstvom, podporo, udobnostjo, hkrati si odpustim, da sem dovolil in sprejel stanje brez partnerke označevati kot žalostno, samotno, depresivno in to povezovati s strahom pred samoto. Zavezujem se, da bom vsako pozitivno/negativno reakcijo v povezavi z imeti/ne imeti partnerko takoj odpravil s samo-odpuščanjem in dihanjem.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da želim ugajati svoji partnerki in se ji prilagajati, zato da bi ji bil všeč in da bi si pri njej zagotovil varnost, seks, zavetje skozi njeno premoženje in prijatelje.
Kadar opazim in se zavem, da želim ugajati in se prilagajati partnerki/nekomu zato. da bi ji bil všeč, zaradi strahu pred izgubo zavetja, seksa, varnosti - se ustavim in diham. Zavezujem se, da bom vsako željo po ugajanju/prilagajanju partnerki/drugemu takoj odpravil s samo-odpuščanjem  dihanjem in samo-korekcijo  ter se usmeril po zdravem razumu in tem, kar je najboljše za vse.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil začeti primerjati/soditi samega sebe z drugimi moškimi, kadar moja partnerka/nekdo začne govoriti o moških in o tem kdo/kaj ji je všeč ter jih primerjati in hkrati si odpustim, da sem sprejel in si dovolil ob tem takoj samega sebe soditi kot manjvrednega od drugih. Obvezujem se, da bom vsakršno primerjanje/sojenje samega sebe takoj odstranil s samo-odpuščanjem in dihanjem.

Kadar opazim in se zavem, da si ustvarjam in sledim energijam ob interakcijah z ženskami/drugimi - se ustavim in diham. Zavezujem se, da bom vsako reakcijo/željo po sledenju energijam ob interakciji z ženskami/drugimi takoj odstranil s samo-odpuščanjem in dihanjem in jim ne sledil.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ustvarjati si in slediti želji po tem, da bi seksal z ženskami, ki jih definiram kot privlačne in ki se najbolj približajo mojim sprejetim definicijam o tem, kaj predstavlja seksi žensko. Zavedam se in razumem, da s tem samo ustvarjam energijo za svoj ego in sledim želji po ustvarjanju še več energije, ki jo definiram kot pozitivno. Kadar opazim in se zavem, da sledim/si ustvarjam energijo v želji po seksu z ženskami - se ustavim in diham. Zavezujem se, da bom vsako energetsko reakcijo/željo po ustvarjanju energij in seksu z drugimi ženskami takoj odpravil s samo-odpuščanjem in dihanjem.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si, da bi me moja partnerka obravnavala kot nekaj več/nekoga posebnega in mi vedno bila v podporo, prav tako si odpustim  da sem sprejel in si dovolil bati se in živeti v strahu, da me ima partnerka samo za rezervo, dokler ne najde nekoga boljšega in si s tem ustvarjati strah in ljubosumje pred tistimi, ki jih označim/definiram kot njene potencialne bodoče partnerje  Kadar opazim in se zavem, da si želim od partnerke biti obravnavan kot nekaj več - se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vsakršno željo po tem, da sem 'nekaj več' in da me kdo obravnava kot nekoga posebnega takoj ustavil s samo-odpuščanjem  dihanjem in samo-korekcijo, prav tako se obvezujem, da bom vsak strah pred izgubo partnerke in ljubosumje takoj ustavil s samo-odpuščanjem, dihanjem in samo-korekcijo.

---

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ustvarjati si strah pred tem, da ne bom uspešno naredil šolske naloge in hkrati si odpustim, da sem sprejel in si dovoli verjeti, da nisem dovolj dober/sposoben, da bi uspešno zaključil nalogo/faks. Zavezujem se, da bom vsako takšno samo-sabotirajočo misel takoj odstranil s samo-odpuščanjem in dihanjem.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ustvarjati si odpor do 'delanja za faks'/reševanja nalog in učenja in prelagati delo, čeprav vem, da to moram in bom naredil v vsakem primeru. Zavezujem se, da bom vsak odpor takoj odpravil s samo-odpuščanjem in dihanjem in nalogo/delo opravil/dokončal.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da točka, ko ne vidim takoj rešitve za problem/nalogo na faksu, obstaja v meni kot sprožilec toka misli, s katerimi se sabotiram z ustvarjanjem strahu pred tem, da je ne bom mogel rešiti, da nisem dovolj dober, da bi mi uspelo, in da ne bom uspel končati faksa in moral vračati štipendijo. Kadar opazim in se zavem, da še ne vidim rešitve za problem/nalogo na faksu – se ustavim in diham. V dihu se usmerim in pogledam kako bi si še lahko pomagal in prišel do rešitve.

---

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil izbirati si družbo/prijatelje na podlagi pozitivnih/negativnih energij, ki jih ob njih občutim, prav tako si odpustim, da sem sprejel in si dovolil kriviti druge za to, kakšne občutke si ustvarjam ob njihovi prisotnosti. Kadar opazim in se zavem, da se ob drugih ravnam po svojih občutkih/reakcijah - se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom vse reakcij do drugih ljudi takoj odstranil s samo-odpuščanjem  dihanjem in samo-korekcijo ter se ne ravnal po njih, ampak po zdravem razu in tem kar je najboljše za vse življenje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil obravnavati/definirati 'prijatelje'/znance kot 'več vredne' in bolj pomembne od ostalih. Prav tako si odpustim, da sem sprejel in si dovolil pomagati 'prijateljem' zaradi strahu in želje, da bi mi tudi oni v prihodnosti pomagali, kljub temu da jim nisem pomagal po zdravem razumu in tem, kar je najboljše za vse. Obvezujem se, da se bom pri pomoči drugim vedno vse obravnaval enakovredno in se ravnal po zdravem razumu in tem, kar je najboljše za vse in da bom vsak strah pred tem, da mi nihče ne bo pomagal, takoj odpravil s samo-odpuščanjem, dihanjem in samo-korekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil skozi prijatelje iskati potrditev, da sem dovolj dober in njim enakovreden, prav tako si odpustim  da sem sprejel in si dovolil verjetni, da nisem dovolj dober in enakovreden drugim in da morem iskati potrditev v drugih ter da potrebujem 'prijatelje', da me nenehno potrjujejo kot 'dovolj dobrega' in enakovrednega. Spoznal sem in razumem, da ne potrebujem potrditve od nikogar, saj sem vedno enakovreden in 'dovolj dober', ker so vse ostalo le miselne definicije, ki temeljijo na separaciji in navidezni polarnosti 'večvrednosti/manjvrednosti'. Zavezujem se, da bom vsako željo/potrebo po iskanju potrditve v drugih/'prijateljih' o tem, da sem dovolj dober in enakovreden, takoj odpravil s samo-odpuščanjem  dihanjem in samo-korekcijo.

Odpustim si, da si nisem dovolil sprejeti se kot dovolj dobrega in enakovrednega ostalim. Obvezujem se, da bom vsakršno ne-sprejemanje obsojanje/manjvredno ovrednotenje samega sebe takoj odpravil s samo-odpuščanjem  dihanjem in samo-korekcijo.
Prav tako si odpustim, da sem se definiral/vrednotil kot večvreden od ostalih. Obvezujem se, da bom vsakršno vrednotenje/primerjanje samega sebe kot večvrednega od ostalih takoj odpravil s samo-odpuščanjem  dihanjem in samo-korekcijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se sprejeto in dobro/pozitivno, kadar dojemam, da me drugi sprejemajo/pohvalijo in počutiti se nesprejeto/slabo/negativno, kadar dojemam, da me drugi ne sprejemajo, ne pohvalijo/me ne podpirajo. Obvezujem se, da bom vsakršno dobro/pozitivno počutje in dojemanje, da me drugi sprejemajo/podpirajo ter negativno/slabo počutje in dojemanje, da me drugi ne sprejemajo/ne podpirajo, takoj odpravil s samo-odpuščanjem, dihanjem in samo-korekcijo.