8.20.2011

2011 - Gledanje v TV

Televizija in 'gledanje televizije' sta zanimivi manifestaciji. Ta naprava je tako kot vse ostale odraz človeštva in predstavlja ogledalo vsakemu, ki si jo ogleduje. Povem vam, kaj sem spoznal ob gledanju v fotofon (televizijo).

Televizija je 'dolgočasna'; Več kot je programov, bolj so vsi enaki. Zakaj? Na televiziji vedno ponavljajo eno in isto. V nadaljevankah in filmih vedno iste zgodbe o ljubezni in sovraštvu in vseh njunih izpeljankah, ki temeljijo na umski polarnosti. V dokumentarnih oddajah vedno isto o tem, kako čudovito je zasnovan naš svet, kjer se vsako zlorabljanje poveličuje in opravičuje ali pa kar spregleda, z zaključki o tem kako pametni in posebni smo ljudje in kako hkrati nič ne vemo. V športu vedno iste polarnosti med zmago in porazom. V informativnih oddajah vedno bolj nazorno prikazujejo zlorabe med ljudmi. Skratka, televizija ja eno samo veliko ponavljanje enega in istega. Kakšen vpliv ima to na človeka?

Naredi ga neodgovornega in apatičnega. Enako kot vera. Če otroku od malega vcepljaš v glavo, da je grešen, da se mora bati boga, da mora prositi odpuščanja in da mu je vse usojeno, da si sam ne more pomagati in da mora vedno ubogati avtoriteto... Potem bo človek s časoma tem človeškim izmišljotinam začel verjeti in jih bo jemal kot samoumevna dejstva, ki se jih ne da popraviti ali spremeniti, zato bo postal brezbrižen in apatičen ali pa še slabše, branil jih bo z orožjem kot del svoje kulture. Popolnoma enako je s televizijo. Če se ljudem od malega vcepljajo v glavo umske polarnosti, da je za mir potrebna vojna (vojska), da je človek čustveno bitje ljubezni in sovraštva in nad tem nima nadzora, da je tekmovalnost v naravi ljudi in da mora biti zmagovalec samo eden, da je človek privzeto hudoben, grabežljiv in zlorabljajoč in zato potrebuje nekoga, ki mu vlada... potem bo človek s časoma to sprejel kot samoumevno dejstvo, nad katerim nima nadzora in katerega se ne da spremeniti. Zato se bo vdal v usodo in še naprej spremljal TV program in ga jemal kot nekakšno slabo šalo na lasten račun.

Veliko ljudi nekje globoko v sebi razume, kaj govorim, pa še vedno brezbrižno in apatično gledajo televizijo. Zakaj? Ker so tako naučeni, sprogramirani. Sodoben človek pooseblja organskega robota, računalnik z vhodno-izhodnim sistemom, ki za vsako vhodno informacijo odreagira tako, kot je bil naučen. Naučeni pa smo umskih polarnosti, kot sem jih omenil zgoraj: za mir je potrebna vojna (vojska), nad čustvi človek nima nadzora, po naravi je človek tekmovalen in nevaren, grabežljiv in zato potrebuje vladarja, itd. Vse to so človeške izmišljotine, ki jim ljudje verjamejo, ker so jim bile vedno znova in znova in znova vcepljane v glavo in ki so jih sami videli povsod in pri vseh ljudeh, ker ljudje drug drugega programiramo (posiljujemo) z lastnimi izmišljotinami. Človeški organski robot je suženj samemu sebi.

Sam sem v skupini Desteni spoznal, kako samoodgovornost in samoiskrenost omogočita človeku, da se reprogramira po lastni volji. Zato se programiram v skladu s principom Enosti in Enakovrednosti ter kar je Najboljše za Vse. Vpeljava Enakovrednega Denarnega Sistema bo tudi tistim, ki se trenutno nenehno borijo za preživetje, omogočila, da spoznajo svoje pravo stanje in se osvobodijo svojih umskih kletk. Zato bo to naša prva stopnja pri vzpostavljanju raja na zemlji. S tem bomo zagotovili vsem enakovreden dostop do življenskih potrebščin za dostojno življenje, kar bo posamezniku zagotovilo čas za ponovno ovrednotenje vseh svojih navad in umskih vzorcev, da se bo lahko posvetil svojemu osvobajanju iz lastne umske kletke, namesto da jo preko denarja poskuša vsiliti drugim. S tem bomo ljudje prvič v zgodovini človeštva iz nas izkoreninili strah in boj po preživetju, kar nam bo omogočilo da spoznamo kaj resnično pomeni živeti in biti živ. Pridruži se nam in prispevaj k razvoju novega sistema, v katerem bo življenje ovrednoteno z življenjem in ne z denarjem. Enakovredni Denarni Sistem.

8.10.2011

2011 - Od organskega robota do človeka s samodirekcijo

Vsaka naša odločitev in vsako naše dejanje je odvisno od tega, koliko denarja imamo, zato je v kapitalizmu denar primarno orodje, uporabljeno za popoln nadzor posameznika. Večina se je s tem sprijaznila do te mere, da vsakega, ki hoče sistem popraviti, označi kot neumnega in celo družbi nevarnega, zlobnega. S tem se neposredno kaže stanje predprogramiranega umskega sistema ljudi. Sodoben človek nima samodirekcije in je popolnoma apatičen, torej nesposoben reagiranja po zdravem razumu, ker ni samo-iskren. Vsak človek je od rojstva naprej posiljevan z umsko miselnostjo (umskimi sistemi), ki temeljijo na neiskrenosti do samega sebe. Najprej nas programirajo starši in ostali ljudje, ki vplivajo na našo 'vzgojo', kasneje pa vse vrste medijev. Kljub temu pa smo sami enako odgovorni za našo miselnost (umske vzorce) saj smo jih sprejeli kot del nas in si dovolili, da se po njih ravnamo. Kadarkoli za karkoli krivimo drugega, smo neiskreni do samega sebe. V skupini Desteni se ravnamo po praktičnih rešitvah, ki bodo v kočni fazi omogočile vsem enostno in enakovredno, dostojno življenje, brez kakršnihkoli zlorab. Razišči našo skupino, vključi se v Desteni'I'Process in rešitev Enakovrednega Denarnega Sistema. Sodeluj pri ustvarjanju življenja na zemlji, ki bo najboljše za vse.