8.10.2011

2011 - Od organskega robota do človeka s samodirekcijo

Vsaka naša odločitev in vsako naše dejanje je odvisno od tega, koliko denarja imamo, zato je v kapitalizmu denar primarno orodje, uporabljeno za popoln nadzor posameznika. Večina se je s tem sprijaznila do te mere, da vsakega, ki hoče sistem popraviti, označi kot neumnega in celo družbi nevarnega, zlobnega. S tem se neposredno kaže stanje predprogramiranega umskega sistema ljudi. Sodoben človek nima samodirekcije in je popolnoma apatičen, torej nesposoben reagiranja po zdravem razumu, ker ni samo-iskren. Vsak človek je od rojstva naprej posiljevan z umsko miselnostjo (umskimi sistemi), ki temeljijo na neiskrenosti do samega sebe. Najprej nas programirajo starši in ostali ljudje, ki vplivajo na našo 'vzgojo', kasneje pa vse vrste medijev. Kljub temu pa smo sami enako odgovorni za našo miselnost (umske vzorce) saj smo jih sprejeli kot del nas in si dovolili, da se po njih ravnamo. Kadarkoli za karkoli krivimo drugega, smo neiskreni do samega sebe. V skupini Desteni se ravnamo po praktičnih rešitvah, ki bodo v kočni fazi omogočile vsem enostno in enakovredno, dostojno življenje, brez kakršnihkoli zlorab. Razišči našo skupino, vključi se v Desteni'I'Process in rešitev Enakovrednega Denarnega Sistema. Sodeluj pri ustvarjanju življenja na zemlji, ki bo najboljše za vse.

1 komentar: