12.13.2012

Dan 45 - Denar, lastnina

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se manjvredno, ko nekdo nekaj plača zame in/ali mi da denar ali nekaj podari in hkrati si odpustim, da se počutim večvredno, ko nekomu nekaj plačam/dam denar/nekaj podarim. Zavedam se, da s tem ustvarjam separacijo in neenakovrednost življenja skozi polarnost občutkov, s katerimi ustvarjam trenje in energijo za preživetje svojega uma/ega.
Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil verjeti, da mora biti človek, ki nekaj prejme v dar, ponižno hvaležen in podrejen darovalcu in da sem označeval darovalca kot pozitivno/večvredno osebo od drugih. Zavedam se, da s tem ustvarjam separacijo in zlorabo skozi definicije večvrednosti/manjvrednosti, zato da bi se kot darovalec počutil več od drugih in se imel za dobrega človeka. Obvezujem se, da se bom ob vsakem občutku manjvrednosti/večvrednosti ob prejetju nečesa v dar ali dajanju/podarjanju nečesa takoj ustavil in se osredotočil na dih, ter skozi samo-odpuščanje odpravil vse definicije/občutke manjvrednosti/večvrednosti ter se usmeril v dihu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se dolžnega človeku, ki mi je nekaj dal/podaril in hkrati si odpustim, da sem sprejel in si dovolil pričakovati vračilo/uslugo od človeka, ki mu nekaj dam/podarim. Zavedam se, da s tem ustvarjam zlorabo, ker to počnem samo zaradi lastne koristi in ne zato, ker bi to bilo najboljše za vse. Obvezujem se, da se bom vedno, ko mi bo kdo nekaj dal/podaril ali ko bom želel sam nekomu nekaj podariti/dati, pogledal svoje reakcije in izhodišče ter se prepričal, da tega ne počnem le za lastno korist in da ob tem nimam občutkov manjvrednosti/večvrednosti ter vse reakcije odstranil s samoodpuščanjem.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil verjeti, da so stvari, ki jih kupim z denarjem, za katerega dojemam kot da je moj, samo moje/v moji lasti in da jih imam pravico samo jaz uporabljati oz. določiti, kdo in kako jih lahko uporablja. Zavedam se, da se skozi to verovanje skušam počutiti več kot ostali skozi prilaščanje stvari in primerjanjem le-teh, tako da vse kar si 'lastim' jaz in je 'moje' primerjam s tistim, kar si 'lastijo' drugi in je 'njihovo', s čimer ustvarjam separacijo in zlorabo življenja, ker drugim onemogočam enakovredne dostop do vsega kar je tu dano vsem enakovredno, ker je vse prišlo iz zemlje, tako kot mi sami. Zavedam se, da je prilaščanje stvari in primerjanje/tekmovanje z njimi in količino le-teh pripeljalo do popolne separacije in zlorabe življenja, zaradi posledičnega onemogočanja enakovrednega dostopa do vseh dobrin vsem. Obvezujem se, da si stvari ne bom prilaščal in veroval v to, da so samo moje, ker sem jih sam kupil. Obvezujem se, da bom vsako idejo/verovanje o privatni lastnini, ki je samo moja in za katero imam samo jaz pravico odločati ter strah pred izgubo stvari, ki sem jih kupil in so 'moje' takoj odstranil s samoodpuščanjem in se usmeril v dihu.

Ni komentarjev:

Objavite komentar