1.21.2016

Dan 258 - Khazarijska mafija in zdravorazumski odziv brez reakcij


Pogosto odkrivam in prebiram prikrita dejstva o zgodovini. Nazadnje sem se seznanil s Khazarijsko mafijo, branje članka zelo priporočam. Gre za največjo skrivno organizirano kriminalno združbo psihopatov in sociopatov, katerih predniki izvirajo iz dežele Khazarije. Gre za častilce Baala ali hudiča, njihov cilj pa je s pomočjo "črne magije" oz. trikov, zvijač in prevar zavladati svetu s sedaj že splošno znanim Novim svetovnim redom, kar bi se naj zgodilo že leta 2012, pa se jim je načrt deloma sfižil, saj vedno več ljudi nasprotuje njihovim psihopatskim težnjam. Navadne ljudi, ki niso del njihovih elitnih skrivnih združb, namreč vidijo kot živino, rajo, ki je namenjena zadovoljevanju njihovih potreb. V rednih skrivnih obredih recimo darujejo Baalu dojenčke tako, da jim odrežejo glavo, pijejo njihovo kri in požrejo srce. Radi bi zmanjšali svetovno populacijo z biokemičnim orožjem, GSO hrano, zastrupljanjem v medicini in podobno. S svojim vplivom so med drugim dosegli, da se v večino zobnih past vstavlja fluorid, živčni strup, ki človeka pasivizira in naredi bolj dovzetnega za sledenje ukazom, kar so odkrili tudi Nemci s poskusi na taboriščnikih med 2. svetovno vojno. V ZDA na primer fluorid dodajajo kar neposredno v pitno vodo, pri nas zaenkrat še ne. Dejansko so se infiltrirali v večino svetovnih vodilnih organizacij in položajev, skozi stoletja pa so se naučili delovati skrajno dvolično in prikrito, kjer javnosti prikazujejo humanitarne namene, za zaprtimi vrati pa izvajajo svoje skrivne načrte in zlorabe v tajnosti. To jim še vedno uspeva predvsem zaradi skoraj popolnega nadzora nad bančnim sistemom in javnimi mediji, iz katerih dosledno cenzurirajo vse, kar bi utegnilo razkriti njihove resnične namere in zlorabe. Njihov vpliv ponazarja tudi dejstvo, da so zgodovino Khazarije popolnoma odstranili iz zgodovinskih učbenikov, saj tako ljudi ne vedo, da so častilci hudiča sploh kdaj obstajali in dejansko imeli svojo kraljevino. Ker zaenkrat še ne nadzorujejo interneta, čeprav se močno trudijo to doseči, so vse te informacije prosto na voljo vsakomur, ki ga resnično zanima dejansko delovanje in stanje sveta.

Kadar prebiram takšna dejstva o raznih nedopustnih zlorabah in načrtnem hudodelstvu, se včasih še vedno ujezim, počutim nemočno in obupano, zato se moram še vedno opominjati, da mi ustvarjanje takšnih čustvenih reakcij nič ne koristi. Že davno tega sem spoznal, da v čustvenem stanju ne vidim praktičnih rešitev, ker mi čustva meglijo razum. Pa tudi, če vidim rešitve, jih v čustvenem stanju nisem sposoben učinkovito živeti in vpeljevati, saj je splošno znano, da ljudje s svojimi čustvenimi reakcijami naredimo več škode kot koristi. Poleg tega s čustvi izgubljamo nepotrebno energijo, ki bi jo lahko namenili koristnejšim aktivnostim. Nekateri trdijo, da moraš najprej postati jezen, da lahko potem kaj ukreneš proti zlorabam ali krivicam. To drži samo, če se podrejamo lastnim čustvom. Veliko boljše je, da sledimo načelu, ki je najboljši za vse. Z uporabo samoodpuščanja lahko torej vzorec negativnega čustvenega reagiranja na zlorabo odstranim in nadomestim z odločnim odzivom, ki bo namesto na čustvih temeljil na zdravem razumu in zlatem, temeljnem načelu, ki je najboljši za vse: vedno upoštevaj in obravnavaj druge tako, kot bi želel biti upoštevan in obravnavan sam na njihovem mestu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ob branju in spoznavanju zlorab se jeziti in počutiti nemočno in obupano. Ko opazim in se zavem, da se ob branju in spoznavanju zlorab jezim in počutim nemočno in obupano - se ustavim in diham. Zavedam se, da si s temi čustvenimi reakcijami odžiram energijo, ki jo lahko namenim za učinkovito življenje in vpeljevanje rešitev za videne zlorabe. Zato se obvezujem, da bom vedno pozoren na to, da med branjem in spoznavanjem zlorab, ki se dogajajo po svetu, nanje ne bom čustveno reagiral z jezo, obupom, občutkom nemoči, strahom itd., saj se zavedam, da je veliko bolj učinkovito to, da to energijo uporabim za dosledno življenje in vpeljevanje rešitev, ki bodo takšne zlorabe preprečile. Tako bom z lastnim zgledom naredil vse, kar lahko, da pomagam vsem zagotoviti dostojno življenje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil v jezi kriviti druge ljudi za zlorabe, ki smo jih vsi dopustili, ker jih nismo preprečili. Ko opazim in se zavem, da v jezi krivim druge za zlorabe, ki jih nismo preprečili - se ustavim in diham. Zavedam se, da s tem zgolj skušam sprostiti svoj neprijeten občutek jeze na druge, da mi ne bi bilo potrebno prevzeti odgovornosti zase in za to, da sam nisem deloval tako, da bi preprečil zlorabe. Zato se obvezujem, da ne bom več v jezi krivil drugih za moje lastno počutje. Namesto tega bom vedno pozoren na to, da živim in vpeljujem samoodgovornost, da delujem transparentno v skladu s temeljnim načelom in da vedno dajem prednost nesebičnim aktivnostim in preprečevanju zlorab življenje, tako da izpostavljam zlorabe in podajam rešitve zanje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil jeziti se na ljudi, ki še vedno vztrajajo v svoji ignoranci, sebičnosti in nepripravljenosti na izpostavljanje in preprečevanje zlorab življenja. Ko opazim in se zavem, da se jezim na ljudi, ki še vedno vztrajajo v svoji ignoranci, sebičnosti in nepripravljenosti na izpostavljanje in preprečevanje zlorab življenja - se ustavim in diham. Ob tem se spomnim na lasten proces in na to, kaj vse sem prehodil, da sem začel razmišljati in vpeljevati korekcijo in samoodgovornost v lastno življenje. Zavedam se, da bodo tudi drugi potrebovali nekaj časa, da spoznajo svojo odgovornost in celo doživeti različne zlorabe na lastni koži, preden bodo pripravljeni upoštevati še kaj več kot lastne sebične interese. Zato se obvezujem, da drugih ljudi ne bom obsojal zato, ker še vedno vztrajajo v svoji ignoranci, sebičnosti in nepripravljenosti na izpostavljanje in preprečevanje zlorab življenja, ker to nikomur ne koristi. Namesto tega bom stal za zgled, podajal rešitve in skušal pospešiti njihov proces prevzemanja odgovornosti zase tako, da jim bom jasno in nazorno prikazoval posledice, če tega ne bodo storili.

Ni komentarjev:

Objava komentarja