4.24.2014

Predlog Državnemu zboru: Poročanje poslancev kot pogoj za polno plačo

Spodnji predlog sem najprej poslal na predlagam.vladi.si in sem dobil naslednji odgovor:

----------
Spoštovani,

Vašega predloga »Obvezno samo-odkrito poročanje poslancev o svojih prizadevanjih kot pogoj za polno plačo« nismo objavili, ker zadeva ni v pristojnosti Vlade RS. Pristojen organ za pripravo in spremembo omenjene ureditve je Državni zbor, zato predlagamo, da jim vaš predlog pošljete na:

Državni zbor
Šubičeva ulica 4, SI-1002 Ljubljana
Telefon: 01 478 94 00
Fax: 01 478 98 45
Elektronska pošta: gp@dz-rs.si

----------

Nato sem predlog posredoval Državnemu zboru:

----------

Predlog:
Obvezno samo-odkrito poročanje poslancev o svojih prizadevanjih kot pogoj za polno plačo

Predlagam, da se uvede obvezno poročanje poslancev državljanom, kaj počnejo in kako se zavzemajo za dobro vseh državljanov. Vsak poslanec naj vsaj enkrat tedensko piše svoj osebni, samo-odkrit in javno dostopen spletni dnevnik, v katerem poroča državljanom, kaj je minuli teden počel kot poslanec, za kaj se je zavzemal in kako, kako je preprečeval korupcijo, kje je naletel na težave, kako jih namerava rešiti in kako sam zgledno stoji za principom 'ne obravnavaj drugih tako, kot ne želiš biti obravnavan sam'.

Vsak poslanec bo s tem izkazal svojo zgledno držo in osebna prizadevanja za dostojno življenje vseh državljanov. Prav tako bo s tem lahko opozarjal na ugotovljene probleme, ki jih sam ne more rešiti in izpostavljal korupcijo in ostale nesprejemljivosti ter pozval državljane, da podajo svoje predloge v komentarjih.

Poleg tega bodo poslanci tako v stiku z državljani, ki jim bodo lahko objave komentirali, podajali svoje izkušnje in predloge za rešitve problemov, ki so jih poslanci identificirali. S tem bodo poslanci lažje ohranjali stik z realnostjo in z državljani in državljani bodo imeli transparenten vpogled v prizadevanje poslanca za skupno dobro vseh - ali pa v njegove laži in korupcijo... V vsakem primeru bo to najboljša rešitev za vse nas in temelji na odkritem, transparentnem delovanju za dostojnost življenja vseh.

Ta princip se lahko uvede kot pogoj za polno plačo. Če komisija, ki jo lahko recimo sestavljajo rotirajoči naključni državljani, presodijo, da poslanec ne poroča ustrezno, redno ali da laže, se mu zmanjša plača na minimum ali pa se ga odstavi.

V pričakovanju odgovora o potrditvi obravnave predloga vas lepo pozdravljam.

Blaž Cegnar,
za dostojnost življenja vseh
----------

Dobil sem odgovor, da so predlog poslali vsem poslankam in poslancem. Prva je odgovorila Sonja Ramšak:

----------
Spoštovani gospod Cegnar!

V kolikor vas zanima moje delo kot poslanke DZ RS, vas vabim, da si moje aktivnosti ogledate na mojih dveh Facebook profilih. Vaša pobuda je zelo zanimiva, a po mojem osebnem prepričanju neizvedljiva. Moj delovnik ni 8 ali 12 ur, temveč praktično 24 ur, kar pomeni, da vseh aktivnosti v nek dnevnik ne bi mogla zapisovati, saj bi mi vzelo dragocen čas za delo z volivci, v poslanskih pisarnah, na terenu in v samem državnem zboru.

Vas pa lahko seznanim, da je moja udeležba na delovnih telesih, v katera sem vključena, praktično 100%; malokrat pa sem odsotna tudi s sej DZ.
Prijeten dan vam želim,

Sonja Ramšak
Poslanka
----------

Nakar sem ji odgovoril sledeče:

----------
Cenim vaš odziv.

Razumem, da veliko delate in da se moj predlog zdi kot še dodatno delo, za katerega ni časa, vendar je ključnega pomena. Kot sam ugotavljam, je v življenju vsakega posameznika najpomembneje, da je sposoben odkrite samorefleksije, za kar si je potrebno vzeti vsaj pol ure časa in kjer je ključnega pomena, da pišemo, ker lahko le s pisanjem konkretiziramo svoja razmišljanja, jih tako samo-iskreno ocenimo in ugotovimo, če so nam in ostalim v podporo ali ne, če se skladajo z realnostjo ali ne, če vodijo v posledice, ki so koristne tako za nas kot vse ostale ali ne. Sam za to vsak dan porabim kakšno uro, v mojem predlogu pa bi poslanci in poslanke to počeli le enkrat tedensko in to ne pomeni, da bi morali pisati podrobno o vseh aktivnostih. Predvsem bi pisali o svojih stališčih in načelih, za katera se zavzemate ter o aktualnih problemih in rešitvah, s katerimi se soočate. Za kakšno uro na teden se vsekakor mora najti čas za tako pomembno dejavnost. Če za to ne najdemo časa, pa že samo to nakazuje na to, da smo preveč obremenjeni s stvarmi, ki niso najpomembnejše, saj kot sem napisal, če človek nima časa za sproščeno samorefleksijo, potem to vodi v stres in psihične težave, kar ni sprejemljivo. V takšnem stanju so delavci, ki po cele dneve garajo za svoje preživetje in so neprestano v strahu, da izgubijo možnost preživetja in dostojnega življenja, to ni sprejemljivo. Poslanke in poslanci, v kolikor je meni znano, niso prisiljeni v tako ekstremne pogoje, da ne bi imeli časa za samorefleksijo, kot sem predlagal. Posledice tega, da ne pišemo in ne izvajamo samo-odkrite samorefleksije so takšne, da človeka vodijo v koruptivno razmišljanje, ki niso v skladu z realnostjo, to pa v dejanja, ki povzročajo konflikte in ne upoštevajo nuje po ohranjanju dostojnosti življenja vseh. To ni dobro za posameznika kot človeka, kot tudi ni dobro za vse ostale, s katerimi tak posameznik sodeluje.

Pisanje je namreč tudi pomemben pokazatelj drže človeka in kdor odkrito deluje za dobro vseh, s tem ne bo imel težav. Kdor pa deluje predvsem iz lastnih interesov, bo čutil do tega odpor in tega ne bo mogel dolgo skrivati. S takšnim pisanjem bo tudi vsak imel možnost, da svoja stališča ponovno preveri in jih popravi, kjer niso primerna, pri čemer mu bodo v podporo tudi komentarji bralcev. Kaj mislim z neprimernostjo stališč posameznika? Stališče ni primerno takrat, ko ni vsem v podporo, ko dopušča in povzroča zlorabo dostojnosti življenja. Vsi moramo svoje principe uskladiti s tem, da ne obravnavamo drugih tako, kot ne bi želeli biti obravnavani sami. Kakršnokoli razmišljanje in delovanje, ki se tega ne drži, vodi v konflikt in zlorabo.

Vsi ljudje in še posebej mi, ki se politično udejstvujemo, moramo delovati zgledno in se zoperstavljati razmišljanjem in dejanjem, ki vodijo v konflikt in zlorabo dostojnosti življenja. Moramo se zoperstavljati korupciji in osebnim interesom na račun dostojnosti življenja soljudi. Edini učinkovit način, da k temu osebno težimo je ta, da izvajamo samorefleksijo in samo-korekcijo lastnih stališč s pisanjem javnega dnevnika, s čimer tudi ostalim odkrito pokažemo svojo dejansko namero po delovanju za dobro vseh. Korupcije je povsod preveč in vsi vemo, da z odkritostjo in transparentnostjo razmišljanja in delovanja preprečujemo korupcijo. Moj predlog to spoznanje vpeljuje v prakso.

Osebno si s takšnim pisanjem zelo pomagam, zato vam priporočam, da to preizkusite tudi sami po svojih zmožnostih. Seveda ni nujno, da sploh pišete javno, čeprav je končni cilj to, da smo lahko pred vsemi odkriti. Z gotovostjo trdim, da si s takšnim pisanjem lahko vsak pomaga odpravljati osebne probleme in si izoblikovati življenjska stališča, ki so vsem v podporo. To dokazujejo mnogi posamezniki, ki si tako pomagajo že vrsto let.

Tudi vam želim lep dan in vse dobro,
Blaž Cegnar
----------

Ni komentarjev:

Objavite komentar