8.23.2016

Dan 263 - Druženje in odnos z všečno žensko

V zadnjem času sem se začel družiti z žensko, ki mi je všeč in s katero bi želel razvijati odnos. Opazil sem, da so se mi pri tem pojavili strahovi po izgubi tega, česar si očitno želim v odnosu z njo. Zato bom pisal samoodpuščanja na to temo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si intimnega odnosa z X in si pri tem ustvarjati pozitivna čustva vznemirjenja, sreče, zadovoljstva, ob tem ko si domišljam, kaj vse bi skupaj počela. Ko opazim in se zavem, da si želim intimnega odnosa in pozitivnih čustev z X in da razmišljam o tem, kaj vse bi lahko skupaj počela, se ustavim in diham. Zavedam se, da s tem projiciram vzrok za svoja pozitivna čustva na X skozi misli/domišljanja, namesto da bi se zavedal, da s tem zgolj ustvarjam pozitivno polarnost čustvenega doživljanja, ki se bo spremenil v negativno emocionalno doživljanje, ko bom dojemal/videl, da sem izgubil osebo X oz. idejo/predstavo o osebi X v relaciji do mene, ko/če ta oseba ne bo več hotela razvijati (intimnega) odnosa z mano. Zato se obvezujem, da si ne bom več ustvarjal pozitivnih čustev skozi razmišljanje o X in se ne bom več slepil, da je X odgovorna za/izvor mojih pozitivnih čustev. Namesto tega bom preusmeril pozornost na to, kako sem lahko zadovoljen/srečen sam s sabo, ne da bi pri tem moral zadovoljstvo/srečo pogojevati z osebo X ali katerokoli drugo osebo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil, da me je strah izgubiti intimen odnos z X v obliki, kot obstaja sedaj, ker dojemam da je oseba X izvor pozitivnih čustev in sprememb, ki jih doživljam. Ko opazim in se zavem, da me je strah, da bi izgubil intimen odnos z X v obliki, kot sedaj obstaja, se ustavim in diham. Zavedam se, da me je strah izgubiti pozitivna čustva, ki jih pri tem doživljam ob X ali misli na X, katerih izvor pa sem v resnici jaz sam in ne X. Zato se obvezujem, da bom ustavil in preprečil strah pred izgubo intimnega odnosa z X in pozitivnih čustev, ki jih pri tem doživljam, tako da si ne bom več ustvarjal pozitivnih čustev, kot so vznemirjenje, sreča, zaljubljenost, sprejetost, v povezavi z X. Namesto tega bom pozornost usmeril na to, kako lahko vznemirjenost, srečo, zaljubljenost, sprejetost redefiniram tako, da bom lahko te besede živel sam, brez odvisnost od drugih ljudi in da bodo hkrati definicije besed zame podporne in ne osnovana na čustvenem doživljanju, za katerega vem, da ni stabilno in da vodi v ponavljajoče se pozitivno in negativno čustveno doživljanje, s katerim si zgolj otežujem življenje in onemogočam, da bi se odločal zdravorazumsko in tako, kot je najboljše za vse.

Redefinicija besed vznemirjenje, sreča, zaljubljenost, sprejetost, ki sem jih povezoval s pozitivnimi čustvi in projiciral na osebo X:

Vznemirjenje:
1. Kako dojemam besedo v povezavi z X?

Vznemirjen sem, ker lahko raziskujem nov odnos in spoznavam X, ker sem lahko intimen z žensko, ki je še ne poznam, ki jo dojemam kot privlačno. Vznemirjen sem, ko si domišljam, kaj vse bi lahko počel z X in kako bi se ob tem počutil vznemirjeno, srečno, zaljubljeno, veselo. Očitno ta čustva pogojujem s tem, da sem v intimnem odnosu z neko osebo, ki mi je všeč.

2. Slovarska definicija:
vznemíriti -im dov. (ī ȋ)
1. narediti, povzročiti, da pride kdo v stanje notranje napetosti zaradi motenja, pričakovanja česa, navadno slabega, nezaželenega:
2. s svojo dejavnostjo narediti, povzročiti, da pride kdo v stanje notranje napetosti, negotovosti
3. ekspr. narediti, povzročiti, da kaj ne miruje

3. Izgovorjava besede:
v-ne-miru

4. Energetski naboj:
Pozitiven.

5. Kreativno pisanje:
Vznemirjenost sem do zdaj dojemal kot pozitivno, ker sem to čustveno stanje povezoval predvsem s pozitivnimi čustvi, kot so sreča, ljubezen, pričakovanje, hrepenenje. Vidim, da sem zaradi tega žele obdržati vznemirjenje, ker sem se ob tem navidezno dobro počutil.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil dojemati in se oklepati vznemirjenja kot čustvenega doživljanja skozi čustva sreče, ljubezni, pričakovanja in hrepenenja. Ko opazim in se zavem, da se oklepam vznemirjenja kot čustvenega stanja sreče, ljubezni, pričakovanja in hrepenenja - se ustavim in diham. Zavedam se, da se oklepam pozitivnih čustev, s katerimi sem definiral/povezoval vznemirjenje, namesto da bi videl/spoznal, da s tem samo zapadam v pozitivno polarnost čustev, ki se vedno prevesi v negativno polarnost, kadar vzroki na pozitivna čustva nisi več prisotni, s tem pa samo ponavljam moje obstajanje v čustvenih ciklih, s katerimi si onemogočam stabilno in prijetno samodirekcijo, v kateri lahko uživam brez čustvenih samojebov. Zato se obvezujem, da se ne bom več oklepal vznemirjenosti kot čustvenega doživljanja samega sebe skozi čustva sreče, ljubezni, pričakovanja in hrepenenja. Namesto tega bom živel novo definicijo vznemirjenosti, ki bo zame dejansko podporna in sem jo zapisal spodaj.

6. Redefinicija besede:
Vznemirjenje:
Stanje v ne-miru, brez miru, v katerem sem v stanju neprestanega razmišljanja in čustvovanja (pozitivnega ali negativnega).

Zato se obvezujem, da bom takoj, ko opazim, da sem vznemirjen, dihal in se ustavil ter si odpustil vzroke za vznemirjenost, da se bom lahko samodirektivno in stabilno usmerjal po zdravem razumu in ne na podlagi čustev.

====

Sprejetost:
1. Kako dojemam besedo v povezavi z X?

Ob X se počutim sprejeto, ker lahko ob njej delim sebe in svojo preteklost/doživljanje, pri čemer me ta ne sodi (vsaj tako dojemam), tudi kadar se sam še presojam. Torej me privlači na njej ta dojeta lastnost, ki si je sam še ne dam dovolj, tj. ne presojanje samega sebe ob deljenju samega sebe s seboj.

2. Slovarska definicija:
Sprejeti:
1. z izrazitvijo svoje volje narediti
2. narediti, da kdo (lahko) pride k osebku, navadno za krajši čas in z določenim namenom
3. navadno v zvezi s s, z narediti, da je kdo ob svojem prihodu deležen tega, kar izraža dopolnilo
4. narediti, da kdo, kaj kam pride, se kje vključi z določenim namenom
5. narediti, da pride kaj v zavest in postane njena sestavina
6. ustvariti si, izraziti pozitiven odnos do kakega (umetniškega) dela
7. s svojimi lastnostmi, dejavnostjo omogočiti
8. z radijskimi, televizijskimi napravami narediti, da kaj postane zaznavno

3. Izgovorjava besede:
s-prejet-ost

4. Energetski naboj:
Pozitiven.

5. Kreativno pisanje:
Sprejemanje je vključevanje nekoga/nečesa v svoje zavedanje in/ali okolje, ki obstaja, brez pogojev

6. Redefinicija besede:
Sprejemanje:
Vključitev nekoga/nečesa v svoje zavedanje in/ali okolje, ki obstaja, brez pogojev, obsojanja, predsodkov.

Odpustim si, da si nisem dovolil sprejemati samega sebe in vseh delov moje preteklosti, uma in čustev in da sem posledično hrepenel po nekom, ki bi me sprejemal. Ko opazim in se zavem, da se ne sprejemam in da si želim biti sprejet - se ustavim in diham. Zavedam se, da se moram predvsem sprejemati sam, s čimer bom lahko samoodkrito odpravljal nepotrebne omejujoče vzorce/sodbe/predsodke do sebe in drugih in posledično znal sprejemati vse brez pogojev, obsojanja, predsodkov. Zato se obvezujem, da bom pozoren na sprejemanje sebe in drugih z namenom, da ne bom več hrepenel/se omejeval z željo po tem, da me bi drugi sprejemali, s tem pa bom tudi sprejemal druge in jim tako lahko v podporo.

====

Zaljubljenost:
1. Kako dojemam besedo v povezavi z X?
Ob druženju/razmišljanju o X v bistvu doživljam zaljubljenost kot skupek drugih pozitivnih čustev, ki se v meni ob tem porajajo, ta pa so: sprejetost -- vznemirjenost -- poželenje po seksu, ob katerem doživljam čustvo poželenja do ženske, ki jo dojemam kot privlačno -- videnje potencialne možnosti za izpolnitev želje po partnerki, ki bi mi pomagala skozi/olajšala življenje tako, da bi me podpirala v stvareh/ciljih, ki se mi zdijo naporni in za katere dojemam, da jih ne morem izpolniti sam oz. da bi bil manjvreden/nesrečen/nezadovoljen sam s sabo, če jih ne bi dosegel, kot je: veliko seksati in ustvariti srečno družino ter spreminjati svet na boljše za vse.

Vznemirjenost in sprejetost sem že redefiniral.

Poželenje po seksu s žensko, za katero dojemam, da me vzburja zaradi svojega videza:
Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si seksati zgolj z ženskami, ki me vzburjajo zaradi svojega videza, da bi ob tem doživel energetsko bolj intenziven orgazem. Ko opazim in se zavem, da si želim seksati z neko žensko zato, ker me vzburja zaradi svojega videza in ker si želim doživeti energetsko čim bolj intenziven orgazem - se ustavim in diham. Zavedam se, da s tem omejujem svoje seksualno izražanje zgolj na željo po energetskem orgazmu, namesto da bi se osredotočil na fizičen dotik in fizično doživljanje, ki je neodvisno od videza človeka. Zato se obvezujem, da se bom pri seksualnem izražanju osredotočal zgolj na fizičen dotik in fizično doživljanje/izražanje/uživanje ob zavednem dihanju.

Videnje potencialne možnosti za izpolnitev želje po partnerki:
Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si imeti partnerko, ki bi mi pomagala skozi/olajšala življenje tako, da bi me podpirala v stvareh/ciljih, ki se mi zdijo naporni in za katere dojemam, da jih ne morem izpolniti sam oz. da bi bil manjvreden/nesrečen/nezadovoljen sam s sabo, če jih ne bi dosegel, kot so: veliko seksati in ustvariti srečno družino ter spreminjati svet na boljše za vse. Ko opazim in se zavem, da si želim partnerke, ki bi me oz. za katero bi dojemal, da mi pomaga skozi/olajšala življenje tako, da me podpira v stvareh/ciljih, ki se mi zdijo naporni in za katere dojemam, da jih ne morem izpolniti sam oz. da bi bil manjvreden/nesrečen/nezadovoljen sam s sabo, če jih ne bi dosegel, kot so: veliko seksati in ustvariti srečno družino ter spreminjati svet na boljše za vse - se ustavim in diham. Zavedam se, da svojo srečo/zadovoljstvo/enakovrednost pogojujem z partnerko in da si s tem onemogočam, da bi se sam učinkovito podpiral pri tem, da sem sam s sabo vedno srečen, zadovoljen, da se dojemam enakovrednega z drugimi in da učinkovito dosegam/delujem k ciljem, ki si jih zastavim, tudi če nimam partnerke/pomočnika. Zato se obvezujem, da svoje sreče/zadovoljstva/enakovrednosti z drugimi in učinkovitega doseganja/delovanja k ciljem ne bom pogojeval s partnerko/pomočniki. Namesto tega se bom osredotočil na to, da sem vedno sam izpopolnjen/celovit in učinkovit pri samodirekciji k ciljem, ki si jih zastavim ter pri tem tudi vedno užival, bil srečen/zadovoljen s sabo in se ne presojal kot manjvreden/večvreden od drugih.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil želeti si veliko seksati, ustvariti srečno družino in spreminjati svet na boljše za vse z začetnim izhodiščem dobrega počutja, kjer sem zadovoljstvo in srečo pogojeval z doseganjem te želje. Ko opazim in se zavem, da si želim veliko seksati, ustvariti srečno družino, spreminjati svet na boljše za vse zato, da bi se dobro počutil, bil srečen in zadovoljen sam s sabo - se ustavim in diham. Zavedam se, da sem srečo in zadovoljstvo po nepotrebnem pogojeval s pogostim seksom, ustvarjanjem srečne družine in spreminjanjem sveta na boljše za vse. Srečo in zadovoljstvo lahko torej redefiniram v uživanje ob tem, odpravljam svoja čustvena doživljanja in hrepenenja po nečem izven sebe in ko se ob tem vse bolj učinkovito usmerjam pri aktivnostih, s katerimi pomagam spreminjati svet v boljšega za vse.

2. Slovarska definicija:
zaljubiti se:
1. priti v stanje takega ljubezenskega odnosa do koga, ko čustvo prevladuje nad razumom
2. v čustveno se navezati na kaj tako, da se vidijo, upoštevajo predvsem lepe, dobre strani

3. Izgovorjava besede:
za-lj-ubiti-se
za-ljubljen

4. Energetski naboj:
Pozitiven.

5. Kreativno pisanje:
Definiciji v slovarju se mi zdita zelo zdravorazumski.

6. Redefinicija besede:
Zaljubljenost:
Stanje odnosa do nekoga/nečesa, ko čustvo prevladuje nad razumom, kjer se poudarja dobre stvari in zanemarja/ignorira slabe.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ustvarjati stanje zaljubljenost do žensk, na katere sem projiciral željo po sprejetosti, vznemirjenosti, seksualni vzburjenosti in možnosti za podporno partnerko. Ko opazim in se zavem, da sem v stanju zaljubljenosti do česarkoli in specifično do ženske, na katero projiciram željo po sprejetosti, vznemirjenosti, seksualni vzburjenosti in možnosti za podporno partnerko - se ustavim in diham. Zavedam se, da si s tem onemogočam zdravorazumski pogleda na svet in situacijo, ki bo meni in drugim v podporo, saj dajem prednosti čustvom, s katerimi se slepim. Zato se obvezujem, da bom vedno pozoren na to, da bom odnose z ženskami/moškimi, ženske, moške in vse ostalo sprejemal objektivno in brez čustvenih projekcij, ker razumem, da bom s tem najbolj podporen do sebe in drugih.

4.24.2016

Dan 262 - Reakcije na ljudi v reakciji


Spoznal sem, da še vedno včasih reagiram na ljudi, ki so v čustveni reakciji, čeprav vedo, da je to nesmiselno in kako to ustaviti, pa tega vseeno ne naredijo takoj, ko jim to izpostavim.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil reagirati z jezo na ljudi, ki so v čustveni reakciji, čeprav vedo, da je to nesmiselno in kako to ustaviti, pa tega vseeno ne naredijo takoj, ko jim to izpostavim. Ko opazim in se zavem, da reagiram z jezo ali kako drugače na človek v reakciji - se ustavim in diham. Zavedam se, da sem s tem tudi sam v reakciji in zato nič drugačen ali bolj zgleden od drugih. Zato se obvezujem, da ljudi v reakciji, ki nočejo takoj ustaviti svoje reakcije, ne bom obsojal kot manjvredne in njihove reakcije jemal osebno. Namesto tega bom osredotočen na sproščeno dihanje in razumevanje drugega, da ga bom lahko podprl z besedami in dejanji, ki bodo pomagale umiriti reakcijo.


1.21.2016

Dan 258 - Khazarijska mafija in zdravorazumski odziv brez reakcij


Pogosto odkrivam in prebiram prikrita dejstva o zgodovini. Nazadnje sem se seznanil s Khazarijsko mafijo, branje članka zelo priporočam. Gre za največjo skrivno organizirano kriminalno združbo psihopatov in sociopatov, katerih predniki izvirajo iz dežele Khazarije. Gre za častilce Baala ali hudiča, njihov cilj pa je s pomočjo "črne magije" oz. trikov, zvijač in prevar zavladati svetu s sedaj že splošno znanim Novim svetovnim redom, kar bi se naj zgodilo že leta 2012, pa se jim je načrt deloma sfižil, saj vedno več ljudi nasprotuje njihovim psihopatskim težnjam. Navadne ljudi, ki niso del njihovih elitnih skrivnih združb, namreč vidijo kot živino, rajo, ki je namenjena zadovoljevanju njihovih potreb. V rednih skrivnih obredih recimo darujejo Baalu dojenčke tako, da jim odrežejo glavo, pijejo njihovo kri in požrejo srce. Radi bi zmanjšali svetovno populacijo z biokemičnim orožjem, GSO hrano, zastrupljanjem v medicini in podobno. S svojim vplivom so med drugim dosegli, da se v večino zobnih past vstavlja fluorid, živčni strup, ki človeka pasivizira in naredi bolj dovzetnega za sledenje ukazom, kar so odkrili tudi Nemci s poskusi na taboriščnikih med 2. svetovno vojno. V ZDA na primer fluorid dodajajo kar neposredno v pitno vodo, pri nas zaenkrat še ne. Dejansko so se infiltrirali v večino svetovnih vodilnih organizacij in položajev, skozi stoletja pa so se naučili delovati skrajno dvolično in prikrito, kjer javnosti prikazujejo humanitarne namene, za zaprtimi vrati pa izvajajo svoje skrivne načrte in zlorabe v tajnosti. To jim še vedno uspeva predvsem zaradi skoraj popolnega nadzora nad bančnim sistemom in javnimi mediji, iz katerih dosledno cenzurirajo vse, kar bi utegnilo razkriti njihove resnične namere in zlorabe. Njihov vpliv ponazarja tudi dejstvo, da so zgodovino Khazarije popolnoma odstranili iz zgodovinskih učbenikov, saj tako ljudi ne vedo, da so častilci hudiča sploh kdaj obstajali in dejansko imeli svojo kraljevino. Ker zaenkrat še ne nadzorujejo interneta, čeprav se močno trudijo to doseči, so vse te informacije prosto na voljo vsakomur, ki ga resnično zanima dejansko delovanje in stanje sveta.

Kadar prebiram takšna dejstva o raznih nedopustnih zlorabah in načrtnem hudodelstvu, se včasih še vedno ujezim, počutim nemočno in obupano, zato se moram še vedno opominjati, da mi ustvarjanje takšnih čustvenih reakcij nič ne koristi. Že davno tega sem spoznal, da v čustvenem stanju ne vidim praktičnih rešitev, ker mi čustva meglijo razum. Pa tudi, če vidim rešitve, jih v čustvenem stanju nisem sposoben učinkovito živeti in vpeljevati, saj je splošno znano, da ljudje s svojimi čustvenimi reakcijami naredimo več škode kot koristi. Poleg tega s čustvi izgubljamo nepotrebno energijo, ki bi jo lahko namenili koristnejšim aktivnostim. Nekateri trdijo, da moraš najprej postati jezen, da lahko potem kaj ukreneš proti zlorabam ali krivicam. To drži samo, če se podrejamo lastnim čustvom. Veliko boljše je, da sledimo načelu, ki je najboljši za vse. Z uporabo samoodpuščanja lahko torej vzorec negativnega čustvenega reagiranja na zlorabo odstranim in nadomestim z odločnim odzivom, ki bo namesto na čustvih temeljil na zdravem razumu in zlatem, temeljnem načelu, ki je najboljši za vse: vedno upoštevaj in obravnavaj druge tako, kot bi želel biti upoštevan in obravnavan sam na njihovem mestu.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ob branju in spoznavanju zlorab se jeziti in počutiti nemočno in obupano. Ko opazim in se zavem, da se ob branju in spoznavanju zlorab jezim in počutim nemočno in obupano - se ustavim in diham. Zavedam se, da si s temi čustvenimi reakcijami odžiram energijo, ki jo lahko namenim za učinkovito življenje in vpeljevanje rešitev za videne zlorabe. Zato se obvezujem, da bom vedno pozoren na to, da med branjem in spoznavanjem zlorab, ki se dogajajo po svetu, nanje ne bom čustveno reagiral z jezo, obupom, občutkom nemoči, strahom itd., saj se zavedam, da je veliko bolj učinkovito to, da to energijo uporabim za dosledno življenje in vpeljevanje rešitev, ki bodo takšne zlorabe preprečile. Tako bom z lastnim zgledom naredil vse, kar lahko, da pomagam vsem zagotoviti dostojno življenje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil v jezi kriviti druge ljudi za zlorabe, ki smo jih vsi dopustili, ker jih nismo preprečili. Ko opazim in se zavem, da v jezi krivim druge za zlorabe, ki jih nismo preprečili - se ustavim in diham. Zavedam se, da s tem zgolj skušam sprostiti svoj neprijeten občutek jeze na druge, da mi ne bi bilo potrebno prevzeti odgovornosti zase in za to, da sam nisem deloval tako, da bi preprečil zlorabe. Zato se obvezujem, da ne bom več v jezi krivil drugih za moje lastno počutje. Namesto tega bom vedno pozoren na to, da živim in vpeljujem samoodgovornost, da delujem transparentno v skladu s temeljnim načelom in da vedno dajem prednost nesebičnim aktivnostim in preprečevanju zlorab življenje, tako da izpostavljam zlorabe in podajam rešitve zanje.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil jeziti se na ljudi, ki še vedno vztrajajo v svoji ignoranci, sebičnosti in nepripravljenosti na izpostavljanje in preprečevanje zlorab življenja. Ko opazim in se zavem, da se jezim na ljudi, ki še vedno vztrajajo v svoji ignoranci, sebičnosti in nepripravljenosti na izpostavljanje in preprečevanje zlorab življenja - se ustavim in diham. Ob tem se spomnim na lasten proces in na to, kaj vse sem prehodil, da sem začel razmišljati in vpeljevati korekcijo in samoodgovornost v lastno življenje. Zavedam se, da bodo tudi drugi potrebovali nekaj časa, da spoznajo svojo odgovornost in celo doživeti različne zlorabe na lastni koži, preden bodo pripravljeni upoštevati še kaj več kot lastne sebične interese. Zato se obvezujem, da drugih ljudi ne bom obsojal zato, ker še vedno vztrajajo v svoji ignoranci, sebičnosti in nepripravljenosti na izpostavljanje in preprečevanje zlorab življenja, ker to nikomur ne koristi. Namesto tega bom stal za zgled, podajal rešitve in skušal pospešiti njihov proces prevzemanja odgovornosti zase tako, da jim bom jasno in nazorno prikazoval posledice, če tega ne bodo storili.

12.07.2015

Dan 256 - Primerjanje in presojanje ob govorjenju, petju, plesu


Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil podvomiti vase in se začeti primerjati z drugimi v momentih pred in ob srečanju z ljudi in pred ali med govorjenjem z drugimi. Ko opazim in se zavem, da sem podvomil vase in se začel primerjati z drugimi, kjer začutim strah v trebuhu - se ustavim in zadiham. Zavedam se, da sem sprožil vzorec primerjanja in samoobsojanja in da lahko to takoj ustavim v zavedanju, da se mi ni treba primerjati in skrbeti o tem, kako me drugi dojemajo, ker je to samo nepotrebna reakcija uma za ustvarjanje energije. Zato se obvezujem, da bom zadihal in se sprostil brez primerjanja in presojanja v momentu, ko se zavem občutka strahu v želodcu pred ali med srečanjem / pogovarjanjem z ljudmi.

Odpustim si, da sem prejel in si dovoli, da me je sram peti pred ljudmi, kadar me drugi slišijo.
Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil se začeti primerjati in presojati takoj, ko se zavem, da me nekdo vidi ali posluša, še posebej med petjem. Ko opazim in se zavem, da sem se začel primerjati in presojati, ko me nekdo gleda ali posluša, se ustavim in diham. Zavedam se, da se mi ni potrebno primerjati in presojati tudi kadar me drugi vidijo in poslušajo, ne glede na to kaj počnem, tudi ko pojem ali plešem. Zato se obvezujem, da bom ob petju ali plesanju in ko me nekdo vidi ali posluša vedno pozoren na to, da se ne primerjam in presojam in da se bom zavedal, da je to zgolj nepotrebna reakcija mojega uma za ustvarjanje energije.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil primerjave in sodbe očeta, mame in drugih jemati osebno in se nato začeti sam primerjati in presojati, kot da je to nekaj nujnega in potrebnega, da bi lahko bil vsaj tako dober ali boljši od drugih, s čimer se začel neprestano tekmovati sam s seboj, namesto da bi se popolnoma prenehal primerjati z drugimi in presojati ter jemati primerjave drugih osebno in s strahom, da ne bom dovolj dober. Zato se obvezujem, da ne bom več sodeloval v tem vzorcu primerjanja z drugimi ter tekmovanja in presojanja in da me ne bo več stran, da bi se dojemal ali bil dojet kot slabši od koga drugega, ker razumem, da je to zgolj nepotrebna negativna sodba, s katero si vzbujam čustvo manjvrednosti in strahu, če jo vzamem osebno. Zato nobene sodbe v smislu večvrednosti in manjvrednosti ne bom več jemal osebno in se tudi na tak način ne bom več primerjal in sodil.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ob plesanju misliti na to, kako sem videl druge plesati in poskušati ponavljati gibe za drugimi. Ko opazim in se zavem, da si med plesanjem predstavljam, kako sem videl druge plesat - se ustavim in diham. Zavedam se, da se s tem svoje gibe primerjam z drugimi v strahu, da ne bi plesal "slabo" in da to ni potrebno, ker se mi ni potrebno primerjati in gibe/ples deliti na slab ali dober. Zato se obvezujem, da med plesom / petjem / izražanjem ne bom razmišljaš o tem, kako sem videl druge plesati /peti / se izražati in da se ne bom več presojal in delil ples / petje / izražanje na "dobrega" in "slabega" ter da ne bom mnenja in sodbe drugih jemal osebno. Namesto tega se bom osredotočil na dihanje in izražanje sebe v sedanjem trenutku predvsem zase, da sem uživam v trenutku in ne zato, da bi zadostil pričakovanjem ali sodbam drugih, ker razumem, da so vse sodbe in predsodki ljudi zgolj reakcije umov zato, da bi ustvarjali energijo.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil moški ples presojati kot nekaj nespodobnega, neuglednega, slabega, ko je oče enkrat omenil, naj ne postanem baletnik. Zavedam se, da je takšna sodba nepotrebna in služi zgolj za ustvarjanju energija za um. Zato se obvezujem, da ne bom več moškega plesa / baleta in drugih aktivnosti / stvari delil na ugledne in sramotne, ker to nima smisla. Namesto tega bom spoznal namen vsake aktivnosti in to uporabil za odpravljanje lastnih omejitev in spoznavanje novih načinov izražanja.

10.14.2015

Dan 252 - Odpor do branja knjig

Reading

Odpustim si, da sem prejel in si dovolil ustvariti odpor do branja knjig, ko pomislim na branje ali med branjem.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil uporabljati izgovor, da je branje knjig izguba časa, ker se iz njih ne naučim prakse ali ker govorijo o temah, ki meni ne bodo koristile.

Med branjem si lahko določim cilj/namero, da bom pozoren na praktične nasvete / primere, ki jih lahko sam uporabim v življenju.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil presojati/soditi knjige glede na to, kdo je avtor.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil soditi celotno knjigo na podlagi posameznih trditev iz njih, s katerimi se ne strinjam oz. za katere vidim/se mi zdi, da so napačne, neustrezne in neučinkovite. Ko opazim, da to počnem, se ustavim in diham. Obvezujem se, da bom pozoren na sodbe do določenih trditev v knjigah, za katere se mi bo zdelo, da so neustrezne. V takšnem primeru si bom odpustil odpor do trditve in še enkrat preveril, če lahko trditev zavrnem na podlagi lastnih praktičnih izkušenj in če te po kontekstu ustrezajo tistim iz trditve. Če ja, potem bom trditev enostavno zavrnil in bral naprej ter iskal koristne nasvete. Drugače pa bom trditev ob priložnosti preizkusil v praksi in ugotovil, če je nasvet res koristen.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil ob misli na branje/med branjem postati živčen/nervozen in nestrpen, ker si v mislih dovolim imeti ideje o tem, kaj bi lahko drugega počel, kar dojemam kot bolj "zabavno", kar presojam na podlagi vznemirjenja ali kakšnega drugega pozitivnega čustva, ki si ga ob tem poustvarim.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil misliti, da branje knjige ni koristno in zabavno. Spoznal sem in razumem, da si bom v praktičnem smislu veliko bolj olajšal življenje z branjem, ker bom lahko pridobil koristne nasvete, ne pa s sprehajanjem, igranjem iger ali kakšno drugo obliko "zabave", kar je v resnici bežanje od odgovornosti do samega sebe, da bi se zabaval ob učenju in opravljanju čim širše koristnih opravil. Zato se obvezujem, da bom vsakršno takšno miselno distrakcijo iskanja "zabave" takoj odpustil in se osredotočil na to, da se zabavam/uživam v opravljanju čim širše koristnih opravil.

Kadar bom opazil, da sem med branjem nestrpen/živčen, se bom ustavil in dihal. Vprašal se bom, zakaj sem nestrpen/živčen in si razloge odpustil, dokler ne bom nestrpnosti/živčnosti ustavil in se nato vrnil k branju.

Odpustim si, da si nisem dovolil vsaj pol ure na dan nameniti branju izbranih knjig, ki mi bodo koristile s praktičnimi nasveti. Obvezujem se, da bom vsak dan namenil pol ure branju izbranih koristnih knjig ali blogov in izvajal korekcijo, kot sem si zapisal.

9.29.2015

Kako bo vpeljava zagotovljenega dohodka vplivala na (moje) življenje?

Po vpeljavi sistema zagotovljenega življenjskega dohodka bo vsak izmed nas vsak mesec, do smrti, na svoj račun prejel temeljni dohodek: zadostno količino denarja, s katerim si bomo lahko izpolnili osnovne potrebe po hrani, stanovanju in oblačilih, izobrazbi in zdravstvenem zavarovanju. Vse to bomo imeli zagotovljeno, tudi če nismo zaposleni. Če pa se kje zaposlimo, bo naša plača vsaj dvakrat večja od temeljnega dohodka. V tem primeru (v času zaposlenosti), temeljnega dohodka ne bomo prejemali, ker si z vsaj dvakrat večjo plačo lahko sami zagotovimo vse, kar potrebujemo za dostojno življenje.

Kako bo to vplivalo na moje življenje? Recimo, da je takšen sistem začel delovati z današnjim dnem. Kaj se spremeni v mojem življenju?

Seveda si najprej oddahnem, ker me ne skrbi več, če bom sploh dobil službo in lahko poravnal osnovne mesečne stroške za najemnino, hrano in položnice. Prav tako me ne skrbi več za pokojnino in kako bom preživel v starosti. Ker me najbolj veseli praktično izboljševanje družbenih odnosov, sistemov in preprečevanje zlorab življenja, bi rad delal kot prostovoljec v mednarodni skupnosti iz JAR, kjer takšne rešitve razvijamo, izpopolnjujemo in vpeljujemo v družbo. Prav tako me veseli delo v naravi, na kmetiji, zato bi pomagal pridelovati hrano, skrbeti za živali in vzdrževati poslopja. Ker sem materialno zelo skromen, bi mi prejemanje zagotovljenega dohodka večinoma povsem zadostovalo. Kadar pa bi želel kam odpotovati ali si kupiti kakšno tehnično opremo, kot je recimo nov računalnik, bi si verjetno poiskal kakšno družbeno koristno in potrebno delo, ki je bolj fizične narave, ker rad delam z rokami na prostem. Lahko bi recimo pomagal pri odvažanju smeti, pomagal pri kakšni gradbenih delih ali pri čiščenju in urejanju okolja, ali pa se vključil v kakšen programerski projekt. Prav tako bi se lahko bolj posvečal mentorstvu in pomoči drugim pri razumevanju delovanja človeškega uma in čustev ter pri odpravljanju neželenih in nepotrebnih miselnih in vedenjskih vzorcev s pomočjo samoodpuščanja. Poleg tega bi se tudi veliko več in lažje udejstvoval politično, kjer se zavzemam za vpeljavo rešitev, ki niso podrejene dobičkom in sebičnim interesom, ampak podpiranju vsega življenja. Vsekakor bi se lahko mirno posvetil aktivnostim, s katerimi bi čim več pripomogel k zagotavljanju dostojnega življenja vsem, brez da bi se pri tem moral minimalno 8 ur na dan ukvarjati s službami, ki večinoma ničesar ne prispevajo k odpravljanju družbenih problemov in zlorab, saj so vsa naravnana zgolj na profit. Profit, ki je namišljen, fiktiven, v praksi pa se kaže v sebični zlorabi soljudi in okolja.

Z vpeljavo ZŽD bomo tako drug drugemu zagotovili dostojno razporeditev dobrin, ker smo vsi odgovorni, da drug drugemu zagotovimo dostojno življenje in da dajemo, kot želimo prejemati. Ne pa da samo sebično jemljemo. Zemlja nam vse dobrine ponuja brezplačno, zato si jih ne moremo prisvajati na račun in v škodo drugih. Zemlja ni naša lastnina, ravno obratno: mi smo last Zemlje, iz katere smo prišli in v katero se vrnemo. Za delo, ki ga opravljamo nad dobrinami Zemlje ali za druge, moramo biti pošteno plačani, saj imajo od našega dela korist tudi drugi. Hkrati s tem pa ne moremo dobrin odrekati drugim, ker nikoli niso bile naše. Naše je samo delo, ki ga opravljamo. Točno to je upoštevano v sistemu zagotovljenega življenjskega dohodka, v katerem bomo vsem zagotovili dostop do dobrin za dostojno življenje, hkrati s tem pa bodo tisti, ki delajo, za to pošteno plačani.

9.23.2015

Dan 248 - Nepotrebno primerjanje v procesu samokorekcije

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil verjeti, da moram počakati druge, da postanejo dovolj samodirektivni, preden lahko sam nadaljujem z lastno samodirekcijo v aktivnosti, za katere vidim, da jih lahko in moram narediti v sklopu tega, kar je najboljše za vse.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil uporabljati misel "drugi ne naredijo toliko kot jaz in kar bi lahko" kot izgovor za to, da tudi sam naredim manj kot lahko.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil sebe in svoje delo primerjati z drugimi in njihovim delom in na tak način tekmovati, kjer izgubim motivacijo, če se mi zdi, da naredim več kot drugi. Namesto, da bi se osredotočil na svojo samodirekcijo in aplikacijo v zavedanju, da sem popolnoma sam odgovoren zase in da se le omejujem s tem, če se v samodirekciji primerjam z drugimi.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil primerjati sebe z drugimi v procesu in tekmovati z njimi, namesto da bi se od njih zgolj učil dobrih praks.

Odpusti si, da sem sprejel in si dovolil počutiti se večvrednega od drugih v procesu, kadar sem dojemal, da sem boljši - in manjvrednega, kadar sem dojemal, da sem slabši.

Odpustim si, da sem sprejel in si dovolil proces samokorekcije obravnavati/dojemati kot tekmovanje z drugimi in samim s sabo, kjer lahko izgubim ali zmagam, namesto da bi deloval v spoznanju/zavedanju, da z vsakim odpravljenim vzorcem/korekcijo postajam bolj samodirektiven in podporen zase in za druge in da ne gre le za nek namišljen končni cilj, ampak da so pomembni vsi vmesni koraki procesa samokorekcije. Zato je bolje, da sem hvaležen za vsako korekcijo, ki jo ponotranjim in na to, katero korekcijo lahko naslednjo ponotranjim. Vsakršno drugačno primerjanje in tekmovanje je popolnoma odveč in nekoristno.