10.16.2013

Dan 108 - Sistem spreminjamo sistematično

Sistem lahko spremenimo tako, da spreminjamo sebe, najprej s pisanjem in nato še v praksi, pri čemer se usklajujemo s principom 'obravnavaj druge tako, kot želiš biti sam'. To je princip enosti in enakovrednosti življenja. S pisanjem blogov nakazujemo svojo namero, ki jo lahko kdorkoli prebere in kadar je potrebno, preveri vsebino s posameznikovim dejanskim stanjem, če se torej avtorjevo življenje sklada z nakazano pisano namero. Tako se hitro ugotovi, kdo je samo-iskren in že dovolj samo-odgovoren in samo-direktiven, da se mu lahko zaupa delo v skupini, ki na vseh področjih stremi k praktičnim rešitvam, ki so najboljše za vse življenje.

Politični, pravni, ekonomski in vsakršni sistem, v katerem danes sodelujemo, je potrebno popraviti in poravnati s principom življenja tako, da bo deloval v dobro vsega življenja in da v njem ne bo zlorab, ki jih ljudje danes bolj ali več izvajamo. Tistemu, čemur se upiramo, vztraja, zato se je boriti proti sistemu nesmiselno, saj to ustvarja le trenje in škodo. Zato moramo sistem spreminjati sistematično, v skladu z zakoni in pravili, ki smo si jih postavili. Zategadelj bomo morali ustvariti politično stranko, ki bo delovala po istem principu v vsaki državi sveta, da bomo lahko skupaj dosegli sistem, preko katerega bomo drug drugemu zagotavljali dostojno življenje. Ogromno je že bilo političnih strank, a nobena ni nič konkretnega spremenila, saj je splošno stanje sveta in življenja na njem vedno slabše. To je posledica tega, da smo ljudje, v katerikoli na novo ustvarjeni stranki smo že bili, večinoma vedno delali egocentrično, zgolj sebi v prid, pri čemer smo ustvarjali zlorabo do drugih in seveda podpirali težnje, ki niso najboljše za vse. Zato se ni nikoli nič spremenilo in zato moramo zagotoviti, da bodo/bomo v novi stranki (recimo, da ji bomo rekli Stranka enakovrednega življenja) samo takšni ljudje, ki se jim lahko zaupa, glede na njihovo preteklo delovanje, ki je dokumentirano v pisani besedi, da bodo vedno delovali po principu 'obravnavaj druge tako, ko želiš biti sam' in da bodo uveljavljali zgolj takšne praktične rešitve, ki so najboljše za vse nas.

Poglejmo, kdaj se lahko v Sloveniji ustanovi stranka:

Izsek pogojev:
VLOGI ZA REGISTRACIJO MORA STRANKA PRILOŽITI:
  • 200 ustanovnih izjav, overjenih pri notarju ali upravni enoti; 
  • Statut stranke v obliki akta, z žigom in podpisom zastopnika stranke; 
  • Program stranke, podpisan s strani zastopnika stranke; 
  • Zapisnik ustanovnega zbora oziroma sestanka ali kongresa z navedbo izvoljenih organov stranke in funkcionarja, ki v skladu s statutom predstavlja oziroma zastopa stranko kot odgovorna oseba (zastopnik stranke); 
  • Grafično upodobitev znaka stranke (v barvni tehniki z legendo barv); 
  • Osebno ime, EMŠO, državljanstvo ter naslov stalnega prebivališča oziroma začasnega prebivališča zastopnika stranke, če v Republiki Sloveniji nima stalnega prebivališča;
  • Dokazilo o plačani upravni taksi.
Vir: Državni portal Republike Slovenije. Dostopno na: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=396&sid=212

Za ustanovitev stranke v Sloveniji tako potrebujemo vsaj 200 ljudi, katerim lahko omenjeno zaupamo, na podlagi njihovih preverljivih pisanih namer, ki se morajo odražati v praktičnem življenju.

Spoznal sem, da se v Sloveniji ne bo nihče namesto mene zavzel za življenje in to, kar je najboljše za vse nas, če tega ne storim sam. Zato bom deloval tako, da bom drugim za zgled in pomoč pri spoznavanju sebe kot ključa do življenja, kjer vsi ljudje kot življenje ustvarjamo in živimo v svetu, v katerem je za vse poskrbljeno in v katerem lahko vsi živimo dostojno in brez strahu. Vabim vse, da se mi/nam pridružite.

http://destonians.com/
http://basicincome.me/

Ni komentarjev:

Objava komentarja