2.02.2012

2012 - Znanost nima ega - rešitev je v znanosti?

Znanost smo si namislili ljudje, saj ta obstaja kot informacija v naših mislih in kot podatek v pisani besedi. Znanost sama po sebi torej ne obstaja, obstaja fizična narava, ki ne potrebuje nobene misli ali razumevanja, da bi razumela samo sebe. Enostavno obstaja in ima samodirekcijo in to je dovolj. Problem (ne)razumevanja si ustvarjamo le ljudje, ker se slepimo z lastnim zblojenim razmišljanjem do te mere, da sploh ne razumemo več kdo smo in kako stvarnost deluje in obstaja. Zato ne moremo trditi, da znanost nima ega, ker je to personifikacija abstraktnega pojma, kar pa je že v osnovi zabloda.

Znanost postane znanost šele takrat, ko neke podatke ljudje interpretiramo skozi svoj omejen umsko-zavestni sistem (ego) in si jih skozi svoje predsodke, ideje in strahove razložimo v neko informacijo, s katero se potem definiramo in jo poskušamo živeti. To pa pomeni, da ima znanost vedno EGO, saj znanost definiramo ljudje skozi svoj omejen um - ego. Znanost smo ljudje in ker imamo ljudje ego ima tudi znanost ego, če že. Ego človeka pa je v kapitalizmu in na sploh zaenkrat še vedno naravnan samo na lastno korist, saj je ljudi strah smrti, revni se neprestano borijo za preživetje, tiste s presežki denarja pa je strah izgube privilegiranega položaja, ki jim ga nakopičen denar omogoča. Zato je očitno, da znanost v kapitalizmu ima ego in to zelo velikega, ta pa neprestano stremi k še večjemu dobičku za posameznika ali manjšo skupino. Vsa znanost, ki danes obstaja, je naravnana na ustvarjanje čim večjega osebnega dobička, zato se vsi izumi, ki bi osvobodili človeštvo in s tem nekomu onemogočili profit, skrijejo in prepovejo, da bogati posamezniki ohranjajo svoje položaje in da ostali ostanejo sužnji z lastnim dovoljenjem. Zato je trditi, da je rešitev za človeštvo v znanosti, ker ta nima ega, popolna umska zabloda. Na tem mestu je očitno, kako zelo pomembna je samoiskrenost, vedno.

Rešitev ni v znanosti, rešitev je v samo-iskrenosti in samo-korekciji, da odpravimo svoje strahove, predsodke, svoj ego in se osredotočimo na praktične rešitve, ki so najboljše za Vse Življenje v Enosti in Enakovrednosti. Naučiti se moramo skupinske enakovredne podpore, da vpeljemo sistem, ki bo podpiral vsa živa bitja Enakovredno. To počnemo Destonijci in to je cilj vpeljave Enakovrednega Denarnega Sistema. Vse rešitve so vedno v nas samih in nikjer drugje. Če smo samodirektivni in vedno živimo po principu kar je praktično najboljše za vse življenje, potem lahko živimo tudi v kameni dobi brez vse tehnologije, pa bomo za vse poskrbeli. Seveda če že imamo tehnologijo, jo lahko smiselno uporabimo, vsekakor pa ni nujno, da bi za blaginjo življenja na Zemlji morali karkoli novega izumljati. Vse kar potrebujemo za Dostojno Življenje Vseh je že zdavnaj na voljo v izobilju. Problem smo mi sami, ker še nismo prevzeli popolne odgovornosti za svoje misli, občutke, predsodke, ideje itd. in ker še nismo vzpostavili popolne samodirekcije po principu kar je praktično najboljše za vse življenje. Tega se učimo Destonijci skozi svoj proces in tečaj DIP in to tudi praktično uveljavljamo po principu kopičenja posledic. Po domače: V slogi je moč: 1+1+1+1+...

Pridruži se nam in postani varuh Življenja v Enosti in Enakovrednosti!

Ni komentarjev:

Objavite komentar